Jakie zobowiązania można skonsolidować

Jakie zobowiązania można skonsolidować

Kredyt konsolidacyjny Kredyty konsolidacyjne są bardzo często wybierane przez Polaków. Nasi rodacy dostrzegają bowiem, że ten nowoczesny produkt finansowy jest bardzo pomocny. Wszystko dlatego, że kilka zobowiązań można zamienić w jedno, które dodatkowo będzie mniej kosztowne pod względem sumarycznym. Zastanawiasz…

Read More

Kredyt gotówkowy w wersji online

Gotówka przez internet Sytuacje, kiedy z różnych przyczyn traci się płynność finansową, zdarzają się niestety bardzo często. Konieczne staje się wtedy poszukiwanie szybkiego i skutecznego rozwiązania tego problemu, a jednym z coraz częściej wybieranych jest kredyt gotówkowy. Kredyt gotówkowy online…

Read More

Co to jest pożyczka?

POŻYCZKA – DEFINICJA USTAWOWA Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego…

Read More

Kiedy wziąć kredyt konsolidacyjny?

KIEDY WZIĄĆ KREDYT KONSOLIDACYJNY Zanim zdecydujecie się na wzięcie kredytu konsolidacyjnego musicie ustalić skąd wzięły się wasze długi. Jeśli już ustalicie ile z zakupionych przedmiotów było koniecznością, a ile tylko waszą zachcianką musicie zastanowić się czy jesteście gotowi zacisnąć pasa…

Read More

Czym różni się kredyt od pożyczki ?

KREDYT. Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego…

Read More

Kredyt co to jest?

CZYM JEST KREDYT ? Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1 przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na…

Read More