Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny

Szybka gotówka na bieżące wydatki

Prowadzenie firmy oznacza zazwyczaj duże wydatki i konieczności zachowania nieustannej płynności finansowej, co czasami okazuje się niezwykle trudne. Kiedy w miesiącu wydatki znacznie przekraczają osiągnięte dochody, to jedynym wyjściem z tej niekomfortowej sytuacji jest kredyt odnawialny, inaczej nazywany liniowym. Pozwala on przede wszystkim na sfinansowanie bieżącej działalności, a udzielają go chętnie wszystkie banki działające w naszym kraju.

Kredyt odnawialny powiązany z kontem

Kredyt liniowy jest praktycznie dostępny dla każdego i bezpośrednio związany z posiadanym kontem bankowym. Prowadzi to często to mylenia go z debetem. W rzeczywistości jednak ma od niego znacznie więcej korzyści. Jest to po prostu stale dostępna linia kredytowa, którą można przeznaczyć na dowolny cel. Jego największą zaletą jest możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanych przez bank pieniędzy. Dzieje się tak ponieważ każda wpłata na konto nie tylko zmniejsza zadłużenie, ale i pozwala dysponować ponownie spłaconymi środkami oraz pozostałą częścią kredytu.

Limit odnawialny

Otrzymanie takiego kredytu wymaga oczywiście podpisania stosownej umowy z bankiem, który sprawdzi zdolność kredytową na podstawie przedstawionego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów. Limit odnawialny przyznawany jest maksymalnie na rok. W taki sposób można pożyczyć sumę przekraczającą sześć albo osiem razy miesięczne dochody. Ważne jest, aby pamiętać, że umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok, o ile wypłaty nie przekraczały wyznaczonego limitu i jeśli chcemy z niej zrezygnować, to musimy odpowiednio wcześniej poinformować o tym bank.

Dodaj komentarz