Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej?

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej?

Streszczenie pracy licencjackiej stanowi jej wizytówkę, dlatego powinniśmy dobrze przygotować się do jego tworzenia. Należy w nim przedstawić podstawowe informacje zawarte w tekście, jednocześnie uwzględniając własny wkład w pracę. Streszczenie pozwala czytelnikowi zorientować się, jaki temat został poruszony w pracy i jednocześnie powinno zachęcić do przeczytania całości. Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej?

Poznaj najważniejsze wytyczne!

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej? Zdarza się, że streszczenie pracy licencjackiej znajduje się na jej końcu. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, ponieważ praca traci w ten sposób na atrakcyjności i jest mniej przejrzysta. Dużo lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie streszczenia tuż za „Spisem treści”. Dzięki temu czytelnik już na początku może zapoznać się z tematem pracy licencjackiej i wie, czego może oczekiwać na dalszych stronach.

Wiesz już, gdzie umieścić streszczenie, by najlepiej wpłynęło na odbiór twojej pracy przez innych. Jednak musisz także wiedzieć, jak napisać streszczenie pracy licencjackiej, aby spełniało wszelkie wymogi. Jest kilka ważnych punktów, które muszą zostać zawarte w tej części pracy. Oto one:

– tytuł pracy licencjackiej;

– podstawowe informacje dotyczące pracy i jej założenia;

– ogólne przedstawienie tematu pracy (szczegóły znajdują się już w części właściwej);

– cel pracy licencjackiej;

– zakres pracy;

– główne tezy;

– przedmiot pracy;

– problematyka pracy licencjackiej i przykłady rozwiązania problemu w literaturze naukowej;

– informacje o metodach i technikach badawczych zastosowanych w pracy;

– charakterystyka przeprowadzonych analiz lub eksperymentów;

– uzyskane rezultaty;

– wnioski i wyniki przeprowadzonych badań;

– słowa kluczowe;

– ewentualne trudności napotkane podczas pisania pracy licencjackiej;

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej, aby zmieścić w nim wszystkie powyższe elementy?

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej? Przede wszystkim każdy z elementów powinien być zaznaczony jako odrębna część i krótko opisany, np. „Zakres pracy licencjackiej” – pod spodem umieszczasz krótki opis tej części. Z każdym elementem postępuj tak samo. W ten sposób streszczenie pracy licencjackiej będzie przejrzyste dla czytelnika.

Pamiętaj, że na streszczenie masz jedynie około 2000 znaków. Nie rozpisuj się więc za bardzo, lecz skup na najważniejszych kwestiach. Streszczenie ma być tylko ogólnym zarysem całej pracy. Ważne jest również, aby strona, na której napisane jest streszczenie pracy licencjackiej, posiadała własny numer. Musi być ono bowiem zawarte w spisie treści. Niekiedy od studentów wymaga się zamieszczenia streszczenia i jego tłumaczenia na jeden lub więcej języków. Jeżeli w twoim przypadku nie ma takiego wymogu, to i tak warto zawrzeć je w pracy licencjackiej, chociażby w języku angielskim. Dzięki temu twoja praca będzie atrakcyjniejsza i bardziej wartościowa.

Teraz już wiesz, jak napisać streszczenie pracy licencjackiej i na co zwrócić szczególną uwagę. Pamiętaj jednak, że każda uczelnia może mieć nieco inne wytyczne. Dlatego przed rozpoczęciem pracy nad streszczeniem skonsultuj swoje plany dotyczące jego długości lub formy z promotorem.

Po co pisać pracę licencjacką?

Praca licencjacka to dokument pisany przez studentów na koniec studiów. Główną ideą tej pracy jest wykazanie umiejętności nabytych w trakcie nauki studenta do prowadzenia badań, analizowania danych i prezentowania swoich wyników w zorganizowany sposób.

Pisanie prac dyplomowych nie powinno być postrzegane jako zadanie zarezerwowane wyłącznie dla studentów, którzy studiują na wyższych studiach. Ma również wiele innych zastosowań. Na przykład mogą z niego korzystać osoby, które chcą dostać się do określonego zawodu lub osoby, które pracują w tej dziedzinie od jakiegoś czasu i chcą zbadać inne kierunki studiów.

Jak napisać pracę licencjacką w 3 krokach?

Krok 1: Wybierz temat swoich badań

Przed rozpoczęciem badań należy najpierw wybrać temat badań. Istnieje wiele różnych tematów, z których możesz wybierać, ale najlepsze tematy pracy to te, które są związane z dziedziną Twoich studiów i zainteresowaniami.

Aby znaleźć temat do swoich badań, zacznij od burzy mózgów z listą tematów, które Cię interesują. Po sporządzeniu tej listy przejrzyj ją i zakreśl wszystkie tematy związane z twoją dziedziną studiów i zainteresowaniami. Jeśli te zakreślone tematy i te z poniższej listy nakładają się na siebie, może to być doskonały temat do twojego artykułu badawczego.

Krok 2: Znajdź zasoby i przeczytaj wybrany temat

Aby rozpocząć, musisz znać rodzaj pracy naukowej, którą chcesz napisać. Istnieją trzy główne typy:

  1. Artykuły badawcze, które podsumowują pomysł, wydarzenie lub teorię;
  2. Artykuły badawcze, które odpowiadają na pytanie;
  3. Artykuły badawcze, które porównują dwa pomysły lub wydarzenia.

Następnym krokiem jest wybranie tematu artykułu badawczego i zawężenie go do jednego konkretnego obszaru zainteresowania. Możesz to zrobić, przeglądając katalog biblioteki lub pytając swojego profesora, co poleca. Gdy już zawęzić temat, czas zacząć czytać!

Krok 3: Określ cel swoich badań i co chcesz nimi osiągnąć

Jednym z najważniejszych pytań, które musisz sobie zadać, jest cel Twoich badań. Co chcesz dzięki temu osiągnąć?

Celem rozprawy jest wykazanie, że zbadałeś i przeanalizowałeś temat. Twoja teza musi być spójna, dobrze skonstruowana i dobrze uargumentowana. Powinna być też wnikliwa i oryginalna.

Cel twoich badań powinien odpowiadać wymaganiom twojej rozprawy lub pracy licencjackiej. Jeśli chcesz pokazać, jak coś działa, to powinno to znaleźć odzwierciedlenie w Twojej tezie. Jeśli chcesz się spierać, dlaczego coś się stało, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w twojej rozprawie.

Aby wywrzeć mocny argument, ważne jest, aby mieć na uwadze jasny cel. Twoje wprowadzenie powinno odnosić się do tego pytania: „Co chcę, aby czytelnik wyciągnął z moich badań?”

 Owocnego pisania!