Czym różni się pożyczka od kredytu?

Czym różni się pożyczka od kredytu?

Kredyt i pożyczka są rodzajem wsparcia finansowego. Dla większości z nas oba te produkty niczym od siebie się nie różnią. Ale zasady udzielania kredytów i pożyczek są zupełnie inne. Oba te produkty są regulowane przez inne przepisy prawne. Poznajmy więc najważniejsze różnice pomiędzy pożyczkami a kredytami.

Kredyty

Zasady udzielanie kredytów określają przepisy prawo bankowe. Zgodnie z prawem mogą ich udzielać jedynie banki, banki spółdzielcze i instytucje kredytowe. Prawo reguluje także kwestie maksymalnego oprocentowania kredytów, w chwili obecnej nie może ono przekraczać czterokrotności stopy lombardowej.

Do tego udzielając kredytów koniecznie pomiędzy osobą zaciągającą kredyt a instytucją, która go udziela musi zostać zawarta umowa na piśmie. W umowie tej musi znaleźć się szereg zapisów. Są to między innymi zapisy dotyczące:

 • celu udzielonego kredytu;
  • jego waluty;
  • terminu jego spłaty;
  • zasad dotyczących spłacania;
  • wysokości jego oprocentowania;
  • warunków na podstawie, którym umowa kredytowa może zostać wypowiedziana.

Pożyczki

Umowa pożyczki regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego; jest to podstawowa różnica, która pozwala nam odróżnić kredyty od pożyczek. W kodeksie cywilnym nie zostało określone, kto może udzielać pożyczek – tak więc może to robić każdy. Pożyczek udzielają przede wszystkim firmy pożyczkowe, ale dostępne są też pożyczki społecznościowe od prywatnych inwestorów.

Przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko pieniądze, ale także przedmioty – przedmiotem kredytu są wyłącznie pieniądze. W przypadku pożyczki o wartości poniżej pięćset złotych nie ma obowiązku spisywania umowy. W przypadku jednak, kiedy pożyczka jest wyższa od tej kwoty, trzeba sporządzić pisemną umowę.

Powinna ona zawierać między innymi wysokość pożyczonej kwoty. A jeśli przedmiotem pożyczki nie są pieniądze, to w umowie należy dokładnie opisać pożyczaną rzecz. Wysokość oprocentowania pożyczek reguluje ustawa antylichwiarska; ich maksymalne oprocentowanie nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej – tak, jak ma to miejsce w przypadku kredytów.

Różnego rodzaju pożyczki, w tym pożyczki społecznościowe, mogą odróżniać się od kredytów w banku przede wszystkim mniejszą ilością formalności.

Dodaj komentarz