Kredyt gotówkowy na dowolny cel

Pojęcie kredytu

Kredytu może udzielić nam wyłącznie bank lub SKOK. Drugą stroną umowy jest kredytobiorca. Umowa kredytu wywiera skutki dla obu stron umowy. Staje się wiążąca w momencie jej podpisania. Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na określony w umowie cel. Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać środki pochodzące z kredytu, na cel ustalony w umowie. Ponadto, zgadza się spłacać należność w ratach w z góry określonych terminach.

Cel określony w umowie

Zgodnie z pojęciem kredytu, środki przekazane przez bank muszą być wydatkowane na określony w umowie cel. Jest to jeden z warunków umowy i musi zostać bezwzględnie spełniony. Kiedy zawieramy umowę kredytu, w której jako cel określone jest kupno samochodu, za pieniądze pozyskane z banku musimy kupić samochód. Nie możemy tych pieniędzy przeznaczyć np. ne remont mieszkania.  Co więcej bank ma tutaj także możliwości kontrolne. Może sprawdzić czy kredytobiorca wywiązuje się z umowy. Ma prawo nie tylko kontrolować terminowość spłaty należności. Może również sprawdzić czy pieniądze, które nam pożyczył, zostały wydane na cel wynikający z zawartej umowy.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel

Inaczej jest natomiast w sytuacji, w której bank udzieli nam kredytu gotówkowego na dowolny cel. Jak sama nazwa wskazuje umowa kredytu nie określa w tej sytuacji na jaki cel mają być wydatkowane przekazane do dyspozycji kredytobiorcy środki pieniężne. Kiedy otrzymamy kredyt gotówkowy na dowolny cel sami decydujemy na co przeznaczymy pozyskane w ten sposób pieniądze. Mamy całkowitą dowolność jak wydatkujemy środki z kredytu. Bank nie może w żaden sposób kontrolować na co wydajemy pieniądze. W dalszym ciągu ma prawo kontrolować czy spłacamy zobowiązanie terminowo, jednak nie ma funkcji kontrolnej w sprawie dysponowania pieniędzmi, gdyż umowa kredytu nie określa celu n a jaki zostaną przeznaczone. Z reguły kredyt gotówkowy na dowolny cel opiewa na kilka – kilkanaście tysięcy złotych, a jego zabezpieczeniem są dochody kredytobiorcy. Opiewa właśnie na takie sumy, bowiem jeśli potrzebujemy większą pulę pieniędzy, najczęściej jest to związane z jakąś inwestycją. Kiedy potrzebujemy gotówki na zakup mieszkania bierzemy kredyt hipoteczny, kiedy planujemy zakup samochodu, odpowiednio kredyt samochodowy. Przy dużych kwotach bierzemy kredyty celowe, gdyż przyznawane są na korzystniejszych warunkach, chociażby dlatego, że mają lepsze zabezpieczenie, a nie tylko dochody kredytobiorcy, które w krótkim czasie mogą ulec znaczącym zmianom.

 

Dodaj komentarz