Zdolność kredytowa

Na co zwraca uwagę bank

Bank udzielając nam kredytu bada naszą zdolność kredytową. Jest to pojęcie złożone. Na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy ma wpływ szereg czynników. Aby zrozumieć to pojęcie trzeba wytłumaczyć także kilka innych. Mówiąc o zdolności kredytowej musimy bowiem także wiedzieć co to jest BIK, historia kredytowa czy sytuacja finansowa kredytobiorcy.

BIK i historia kredytowa

BIK czyli Biuro informacji kredytowej. Tam gromadzone są informacje dotyczące naszej historii kredytowej. Ta natomiast to wszelkie informacje na temat naszych wcześniejszych zobowiązań, zarówno tych, które aktualnie spłacamy jak i tych, które już spłaciliśmy. Tak samo jak ważny jest fakt czy spłaciliśmy zaciągnięte zobowiązania, istotne znaczenie ma terminowość.  Bank weryfikując czy jesteśmy dobrym partnerem, sprawdza czy spłacamy nasze zadłużenia w terminach ustalonych w umowie kredytu. Kiedy nie spłacamy należności w terminie nie tylko generujemy dodatkowe koszty w postaci odsetek od nieterminowej spłaty, ale i na naszej historii kredytowej pojawia się „rysa”. Kiedy już decydujemy się na pożyczanie pieniędzy, bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o swoją przyszłość.

Sytuacja finansowa kredytobiorcy

Równie ważna jak historia kredytowa jest sytuacja finansowa wnioskodawcy. Na to pojęcie składa się szereg informacji. Przede wszystkim bank interesuje czy mamy stałe dochody i jakie jest ich pochodzenie. Musimy wskazać odpowiednio czy jesteśmy zatrudnieni i w oparciu o jaką umowę, czy nasz dochód pochodzi z działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, emerytury, renty, wynajmu, dzierżawy itd. Podać musimy także wysokość dochodów. Często należy to także udokumentować. Na nasza sytuację finansową, poza zarobkami, ma także wpływ sytuacja rodzinna. Bank może zapytać ile osób pozostaje na naszym utrzymaniu. Ponadto, ważne jest także to ile wynoszą nasze wcześniejsze zobowiązania pochodzące z innych kredytów, pożyczek, debetów, kart kredytowych itd. Poza zobowiązaniami istotne znacznie ma także ile przeznaczamy miesięcznie na utrzymanie (opłaty stałe za mieszkanie, media, paliwo, koszty eksploatacji samochodu itd.).

Zdolność kredytowa

Posiadanie zdolności kredytowej oznacza, że bank uznaje nas za osobę, która będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Jesteśmy dla banku osobą godną zaufania, która bierze kredyt i stać ją za spłatę należności. Zdolność kredytowa to połączenie poprawnej historii kredytowej widocznej w BIK oraz odpowiedniej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Sama weryfikacja w BIK nie wystarczy. Duże znaczenie aktualna sytuacja finansowa, która od czasu naszego ostatniego kredytu mogła ulec znaczącej zmianie. Bank ma obowiązek weryfikacji w BIK i zbadania naszej sytuacji finansowej. Nawet gdy obie przejdziemy pozytywnie to i tak do banku należy decyzja o udzieleniu nam kredytu bądź odmowie.

 

Dodaj komentarz