Co wybrać – kredyt czy leasing

Zastanawiając się nad tym co wybrać, kredyt czy leasing, warto najpierw zapoznać się z oba pojęciami.

Co to jest kredyt

Kredyt to umowa dwustronna, która dochodzi do skutku w momencie jej podpisania. Poprzez umowę kredytu bank bądź SKOK zobowiązuje się przekazać w użytkowanie kredytobiorcy określoną w umowie kwotę środków pieniężnych. Zgodnie z pojęciem ustawowym kwotę pochodzącą z kredytu należy przeznaczyć na cel wynikający z umowy kredytu. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zaciągamy np. kredyt gotówkowy na dowolny cel. Wtedy środki pochodzące z kredytu, jak sama nazwa wskazuje, możemy przeznaczyć na dowolny cel. Kredytu może nam udzielić wyłącznie bank bądź SKOK. Są to jedyne podmioty, które mogą pożyczać pieniądze, nie będąc ich właścicielem. Druga strona umowy, czyli kredytobiorca, przystępując do umów kredytu, zobowiązuje się spłacać w terminie raty kredytu wraz z należnymi odsetkami oraz ponieść wszelkie dodatkowe koszty kredytu.

Co to jest leasing

Umowa leasingu jest umową minimum dwustronną. Jednak w tym przypadku może pojawić się, ale nie musi, także trzeci podmiot. Zawierana jest w formie pisemnej. Inne sposoby zawarcia aniżeli pisemna, nie wywołują skutków prawnych. Umowa leasingu zakłada, ze leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z przedmiotu umowy. Leasing to przekazanie prawa do korzystania z rzeczy, której właścicielem jest w dalszym ciągu leasingodawca. Poprzez umowę leasingu nie przekazuje się prawa własności rzeczy. Taką możliwość korzystający z rzeczy zyskuje dopiero po upływie okresu umowy leasingu. Dzięki leasingowi zyskuje bowiem prawo ostatecznego nabycia rzeczy. W zamian za korzystanie z rzeczy, leasingobiorca zobowiązuje się spłacać raty leasingu.

Co wybrać – kredyt czy leasing

Mówiąc potocznie, poprzez zawarcie umowy kredytu dostajemy od banku pieniądze, na zakup zgodny z celem umowy. Kupując daną rzecz stajemy się także jej właścicielem. Umowa leasingu daje nam prawo do korzystania z rzeczy, której właścicielem jest leasingodawca. Dopiero po zakończeniu okresu umowy leasingu zyskujemy prawo ostatecznego wykupu przedmiotu leasingu. Koniec umowy nie przesądza o tym, że stajemy się właścicielem rzeczy.

To co również odróżnia powyższe transakcje to elastyczność spłat. Kredyt to co do zasady jednakowe raty przez cały okres kredytowania, których wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału kredytu oraz okresu kredytowania. Raty leasingu dają możliwość dostosowania wysokości poszczególnych rat do możliwości finansowej leasingobiorcy. Poza wartością rzeczy i okresem leasingowania, na wysokość opłat leasingu ma wpływ także wysokość opłaty wstępnej oraz opłaty końcowej za ostateczne nabycie rzeczy.

 

 

Dodaj komentarz