Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie studenckim

Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie studenckim

Nie od dziś wiadomo, że studia potrafią kosztować naprawdę dużo pieniędzy. Zazwyczaj większość kosztów ponosi rodzina studenta, jednak nie każdy ma szanse na to, aby ktoś sfinansował jego naukę. Nie jest to jednak powód, aby z niej rezygnować, a rozwiązaniem może okazać się kredyt studencki. Dzięki niemu możesz opłacić swoją naukę przez cały okres jej trwania i nie martwić się tym, że zabraknie Ci pieniędzy na spełnianie swojego marzenia o wyższym wykształceniu. Zobacz, co warto wiedzieć o kredycie studenckim i czym się on charakteryzuje.

Kto może skorzystać z kredytu studenckiego?

O kredyt studencki https://zwolen.habzafinanse.com.pl/ mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 30 lat oraz doktoranci, którzy nie skończyli 35 roku życia. Jest on skierowany zarówno do uczniów szkół publicznych, jak i niepublicznych, którzy są w trakcie trwania nauki lub dopiero chcą ją zacząć. O kredyt studencki można ubiegać się na każdym stopniu studiów i nie ma znaczenia to, jaki kierunek wybraliśmy.

Formalności związane z kredytem studenckim

Większość banków będzie od nas wymagała dostarczenia podobnych dokumentów. Będzie to między innymi zaświadczenie z uczelni, które potwierdza to, że jesteśmy studentami, dokument potwierdzający dochód, jaki otrzymywany jest na osobę w rodzinie studenta oraz dokumenty, które będą zabezpieczeniem kredytu. Wniosek o taki kredyt można składać zazwyczaj w okresie od października do listopada, jednak w większości banków taka oferta dostępna jest już cały rok i możemy z niej skorzystać, nawet jeśli dopiero rekrutujemy na studia. Jeśli chcesz otrzymać kredyt studencki, to musisz mieć poręczyciela, w który w razie problemów spłaci kredyt za Ciebie.

Kto może być poręczycielem kredytu studenckiego?

Z reguły muszą to być dwie osoby, jednak nie muszą one należeć do najbliższej rodziny studenta. Najważniejsze jest, aby poręczyciel miał dobrą zdolność kredytową, bo jest to kluczowy parametr, który bierze się pod uwagę podczas analizy czy dana osoba może być Twoim poręczycielem czy też nie. Najlepiej będzie, jeśli poręczycielami będą rodzice, rodzeństwo, wujkowie, dziadkowie lub inni członkowie rodziny. Nie jest to jednak warunek konieczny i możesz nawet poprosić o poręczenie osobę, która nie jest z Tobą w żaden sposób spokrewniona.

W sytuacji, gdy Twoi najbliżsi mają ciężką sytuację finansową i nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, możesz poprosić o poręczenie Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla osób, które są pozbawione opieki rodzicielskiej, były umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce szkolno-wychowawczej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł, poręczenie wynosi 100%. Na 90% poręczenia mogą liczyć z kolei osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Jeśli mieszkasz na obszarze wiejskim, możesz ubiegać się o poręczenie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wynosi one 100% dla osób, których dochód w rodzinie nie przekracza 1000 zł na osobę.

Wypłata i spłata kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest wypłacany w transzach raz w miesiącu w trakcie trwania roku akademickiego. Oznacza to, że podczas wakacji nie będziesz otrzymywał pieniędzy. Wysokość takiej transzy określa Minister Nauki. Oprocentowanie kredytu jest zmienne według stopy procentowej równej 1,20 stopy redyskontowej weksli NBP. Kredyt studencki spłata odbywa się dopiero po 24 miesiącach od ukończenia studiów. Od tego momentu spłacane zostają odsetki od bieżącego zadłużenia.

Jaka jest wysokość kredytu studenckiego?

Wysokość kredytu studenckiego zależy od tego, na jaki okres bierzemy kredyt oraz jaka będzie jego miesięczna rata. Maksymalna miesięczna kwota, jaką możemy otrzymać to 1000 zł a minimalna to 400 zł. Wysokość kredytu studenckiego można dopasować do swoich potrzeb. Jeśli chcesz, aby to było główne źródło Twojego utrzymania na studiach, to możesz zdecydować się na najwyższą ratę. Z kolei, jeśli potrzebujesz tylko drobnego wsparcia finansowego, to możesz wybrać ratę, która wynosi kilkaset złotych.

Konsolidacja kredytu studenckiego

Kredy studencki może ułatwić Ci strat w dorosłe życie i opłacenie studiów. Zamiast rezygnować z nauki lepsza będzie pożyczka dla studenta. Co jednak w momencie, gdy prócz kredytu studenckiego zaciągniesz także inne zobowiązania i przestaniesz sobie radzić z ich spłatą? Czy można skonsolidować kredyt studencki? Konsolidacja kredytu studenckiego jest możliwa i może pomóc Ci wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Możesz połączyć kilka zobowiązań w tym kredyt studencki i zastąpić to jedną ratą, która będzie łatwiejsza do spłaty. Rata kredytu konsolidacyjnego będzie dostosowana do Twoich możliwości finansowych. Konsolidacja kredytu studenckiego z pomocą profesjonalnych pośredników kredytowych Zwoleń Habza Finanse może znacząco podreperować Twój budżet.

Dodaj komentarz