Biegły sądowy – rzeczoznawca nieruchomości

Do postępowań sądowych bardzo często powoływani są biegli sądowi. To eksperci, którzy stają się ogromnym wsparciem dla sędziego, ponieważ ich opinie są nierzadko głównym dowodem w sprawie. Pamiętajmy, że sędzia podczas ustalania sprawiedliwego werdyktu posiłkuje się jedynie przepisami polskiego prawa. W postępowaniach skomplikowanych nie zawsze to wystarcza. Biegli sądowi danej specjalizacji mogą rzucać nowe światło na sprawę.

Do najczęściej rozstrzyganych postępowań sądowych zaliczane są te, które dotyczą podziału majątku. To w nich udział biorą biegli sądowi, profesjonalni rzeczoznawcy nieruchomości. Podstawą takich spraw i wydania sprawiedliwego werdyktu jest przecież wiarygodna i rzetelna wycena majątku, w tym mieszkań czy domów. Sędzia nie jest w stanie dokonać takich działań na podstawie tylko obowiązującego prawa. To biegli rzeczoznawcy nieruchomości mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dysponują technicznymi możliwościami, by dokonać wyceny w pełni fachowo.

Jak powołać biegłego sądowego?

Biegłych powołuje zawsze sędzia, natomiast przy każdym Sądzie Okręgowym funkcjonuje lista biegłych sądowych, z której ten korzysta. Aby sprawdzić, którzy konkretnie biegli i o jakich specjalizacjach mogą być powołani do danych rozpraw, wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło typu „lista biegłych sądowych zielona góra”. Pamiętajmy jednak, że o biegłego mogą wnioskować strony postępowania, natomiast ostateczną decyzję podejmuje sędzia. Strony nie mogą też wskazywać ekspertów, to również zadanie sędziego.

W jednym postępowaniu sądowym udział może brać jeden bądź kilku biegłych sądowych. Sędzia może ich opinię przyjąć jako dowód w sprawie albo odrzucić. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach udział biegłych jest obowiązkowy. To między innymi postępowania z udziałem dzieci albo kiedy któraś ze stron ma podlegać specjalistycznym badaniom lekarskim. W przypadku rozpraw o podział majątku rzeczoznawca nieruchomości może, ale nie musi zostać powołany, a jego wycena także nie musi stanowić podstawy do wydania przez sędziego werdyktu.

Biegły rzeczoznawca nieruchomości w sprawach sądowych

Okazuje się, że biegły rzeczoznawca nieruchomości bierze udział nie tylko w postępowaniach, których istotą jest podział majątku. Ten ekspert sporządza też nierzadko opinie w sprawach, których podstawą jest odszkodowanie za szkodę. Co ciekawe, coraz więcej osób domaga się sprawiedliwości, występując przeciwko ubezpieczycielowi, który nie uznał szkody nieruchomości, pomimo wykupionej polisy ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz