Spisek CO2

Globalne ocieplenie jest obecnie jednym z głównych tematów Unii Europejskiej. Jest to temat który często się przewijał i już większość ludzi przyzwyczaiła się do idei globalnego ocieplenia powodowanego przez człowieka ale czy jest to faktycznie prawda ? Globalne ocieplenie powodowane działalnością wciąż jest uważane przez naukowców jako teoria- jedni że bardziej prawdopodobna, inni że mniej, wciąż nikt nie był w stanie przedstawić niezaprzeczalnych dowodów. Jak to wygląda według Unii Europejskiej i jakie ma konsekwencje ? Unia wymusza aby wszystkie kraje członkowskie uzyskiwały do roku 2020- 20% energii ze źródeł odnawialnych czyli w większości wiatraków oraz paneli słonecznych. Są to źródła z których pozyskiwanie energii jest kilkukrotnie droższe od energetyki opartej na surowcach kopalnych. Dotowanie źródeł odnawialnych może doprowadzić do zabicia gospodarki która i bez tego jest w tragicznym stanie. Kraje członkowskie Unii Europejskiej tracą na konkurencyjności poprzez drogą energie. Poprzez działalność biurokratów z Unii Europejskiej zmniejsza się konkurencyjność przemysłu państw członkowskich pogłębiając obecny kryzys. Dodatkową kwestią konieczną do przedstawienia jest fakt iż odnawialne źródła energii są źródłami niestabilnymi i zależnymi od warunków pogodowych, nie są w stanie dostarczać energii w momencie w którym jest ona faktycznie zużywana tylko wtedy gdy jest odpowiedni wiatr bądź nasłonecznienie. Nie ma obecnie przemysłowych możliwości zgromadzenia takiej ilości energii aby można było pokryć zapotrzebowanie na energie w momencie braku jej wytwarzania co nawet gdy będą takie możliwości będzie zwiększało koszty produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Ostatnią kwestią podsumowująca ocieplenie klimatu powodowane przez człowieka należy dodać że dwutlenek węgla który jest oskarżany o całe zło jest naturalnym gazem wydalanym podczas uzyskiwania energii i cykl węglowy nie jest żadnym nowym odkryciem, a dwutlenek węgla ze spalania węgla nie różni się od dwutlenku węgla wydychanego przez człowieka więc jest to dowód na to że polityka klimatyczna Unii Europejskiej ma zgoła inny cel niż ochrona klimatu. Patrząc na największych promotorów polityki klimatycznej czyli Niemców zauważyć można iż są to kraje które nie posiadają już znaczących zasobów paliw kopalnych co może sugerować że promują odnawialne źródła energii licząc że z czasem uda się opracować technikę uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii która będzie wydajna i pozwoli zyskać im pozycje światowego lidera oraz uzyskać niezależność energetyczną. Pytanie końcowe- Ile gospodarka jest w stanie wytrzymać takich prób sztucznego kreowania nowego produktu i działań niemających nic wspólnego z wolnym rynkiem ? Przyszłość pokaże jak zakończy się ten eksperyment

Dodaj komentarz