Rozdzielność majątkowa – co z kredytem

Czym jest rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa to umowa zawierana w formie aktu notarialnego, która stanowi o tym, że majątek każdego ze współmałżonków jest tylko i wyłącznie jego własnością. Dotyczy to zarówno majątku jaki posiada przed zawarciem umowy, jak i po jej podpisaniu. Dotyczy to sytuacji kiedy rozdzielność majątkowa zawierana jest przed zawarciem związku małżeńskiego.

Możliwe jest bowiem także podpisanie rozdzielności majątkowej już w trakcie trwania małżeństwa. Wtedy dotąd wspólny majątek ulega podziałowi i od momentu zawarcia umowy każdy z małżonków ma swój majątek i samodzielnie nim dysponuje.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Ten rodzaj rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa nie różni się niczym od tego co opisywaliśmy powyżej. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków nabiera znaczenia w chwili rozwodu. W tym momencie małżonek, którego majątek jest mniejszy może żądać od drugiego wyrównania. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji kiedy jeden z małżonków nie pracuje zarobkowo i zajmuje się gospodarstwem domowym. Najczęściej taka decyzja jest podejmowana wspólnie. Rozwodzimy się nie dlatego, że jest dobrze i w tym momencie każdy myśli przede wszystkim o sobie. W takiej sytuacji osoba, która poświęciła się pracy w domu, a korzyść czerpały obie strony, po rozwodzie nie zostanie z niczym, mimo, że nie zarabiała.

Rozdzielność majątkowa – co z kredytem

Jak natomiast wpływa rozdzielność majątkowa na kredyt? Tak samo jak w przypadku naszego majątku, który mamy na koncie przed zawarciem małżeństwa. Identycznie jest w przypadku naszych zobowiązań, w tym kredytów. Te zaciągnięte przed zawarciem związku małżeńskiego są tylko i wyłącznie naszym zobowiązaniem.

Jeśli z chwilą zawarcia związku małżeńskiego nie zdecydujemy się na rozdzielność majątkową powstaje wspólnota majątkowa. Od tego momentu każdy kredyt w równym stopniu obciąża obu małżonków. Co więcej aby otrzymać kredyt w banku potrzebna jest zgoda obu stron.

Jeśli zdecydujemy się na rozdzielność majątkową każdy z nas dysponuje swoim własnym majątkiem oraz zobowiązaniami, w tym kredytem. Możemy zaciągnąć kredyt, którego spłata obciąża tylko i wyłącznie nas. Nie potrzebujemy zgody drugiego małżonka na zawarcie z bankiem umowy kredytu. Co więcej druga strona nie ma żadnego wpływu na nasze decyzje, gdyż w ogóle nie będzie obciążona obowiązkiem spłaty.

Rozdzielność majątkowa nie oznacza jednak, że nie możemy wspólnie zaciągnąć kredytu. Wtedy jednak jesteśmy traktowani bardziej jak wspólnicy. Dodatkowo możemy ustalić inny podział odpowiedzialności. Przy wspólnocie majątkowej zobowiązanie obciążą nas w równym stopniu. Przy rozdzielności majątkowej sami ustalamy kto w jakim stopniu odpowiada za kredyt.

Dodaj komentarz