Jak zwiększyć zdolność kredytową

Zdolność kredytowa

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Jest to więc wskaźnik ryzyka jakie podejmuje każdorazowo instytucja finansowa, udzielając nam zobowiązania w postaci kredytu, lub pożyczki.

Jak zwiększyć zdolność kredytową

Tymczasem okazuje się, że istnieją metody na zwiększenie wskaźnika zdolności kredytowej.

Oto główne z nich:

obniżenie wnioskowanej kwoty kredytu – bank analizując wniosek kredytowy ocenia go mając na uwadze daną wartość zobowiązania. Nawet jej niewielkie obniżenie spowodować może, że współczynnik zdolności zwiększy się na tyle, że udzielenie finansowania stanie się możliwe.

dłuższy okres kredytowania – rozłożenie spłaty w dłuższym czasie, spowoduje zmniejszenie wysokości comiesięcznej raty, a tym samym wpłynie na wzrost zdolności kredytowej.

zmiana typu raty – sposobem na redukcję wartości raty kredytu lub pożyczki jest zastosowanie rat stałych zamiast rat malejących. Chcąc podwyższyć zdolność kredytową wnioskować należy o spłatę zobowiązania w comiesięcznych ratach o stałej wysokości.

spłata innych zobowiązań – bank wyliczając zdolność kredytową uwzględni współczynnik comiesięcznych zarobków do wysokości wymagalnych zobowiązań np. rat kredytów i pożyczek oraz karty kredytowej, nawet jeśli jest ona nieużywana. W związku z tym pierwszym krokiem powinna być rezygnacja z posiadania karty kredytowej oraz spłata innych zobowiązań.

odpowiedni kredytodawca – najpierw skorzystajmy z wyliczeń banku, którego jesteśmy klientem – dokładnie zna on naszą dotychczasową historię oraz może zaoferować korzystniejsze niż inni warunki kredytowania. Dodatkowo zwrócić należy uwagę, czy kredytodawca poza częścią zasadniczą uwzględnia także ewentualną cześć premiową wynagrodzenia.

zmiana waluty – wskaźnik ryzyka powiązany ze spłatą kredytu udzielonego w walucie obcej jest znacznie wyższy od tego występującego przy kredytach złotówkowych. Kredytodawcy dla walut obcych stosują inny algorytm wyliczenia zdolności kredytowej. Może okazać się, że kredyt nie udzielony dla dolarów amerykańskich  może zostać przyznany w całości, jeśli tylko będzie zaciągnięty i spłacany w złotówkach.

rekrutacja współkredytobiorcy – rozważyć można uwzględnienie drugiego (lub kolejnego) kredytobiorcy. Instytucja finansowa uwzględni wysokość obu (lub wielu) wynagrodzeń i na jej podstawie wyliczy podwyższony wskaźnik zdolności.

Dodaj komentarz