Co to jest pożyczka?

POŻYCZKA – DEFINICJA USTAWOWA

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej1.

KTO MOŻE UDZIELIĆ POŻYCZKI

Pożyczki może nam udzielić każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych to zdolność do nabywania praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych. Udzielaniem pożyczek zajmują się różne podmioty a nawet osoby fizyczne. Banki mają prawo do gromadzenia pieniędzy innych os of fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych. Podmioty pozabankowe takiego prawa nie mają. Warunkiem udzielenia komuś pożyczki przez taki podmiot gospodarczy jest obowiązek posiadania własnych pieniędzy.

SKĄD PIENIĄDZE

Osoba bądź podmiot, który chce udzielać pożyczek musi być właścicielem pożyczanych środków finansowych. Oznacza to, że musi posiadać własne pieniądze aby móc je pożyczyć komuś innemu.

CZY ŁATWO WZIĄĆ POŻYCZKĘ

Firmy udzielające pożyczki w przeciwieństwie do banku nie są obowiązane weryfikować wnioskodawcy w BIK. Instytucje pozabankowe najczęściej wybierane są właśnie przez osoby, którym bank odmówił udzielenia kredytu ze względu na brak zdolności kredytowej. To co w banku stawiane jest na pierwszym miejscu, czyli sytuacja finansowa i zdolność kredytowa, w instytucjach pozabankowych ma mniejsze znaczenie. Instytucje pozabankowe nakierowane są właśnie na pozyskanie klientów, którym bank odmówił udzielenie kredytu. Samo przez się mówi to nam, że wzięcie pożyczki jest dużo łatwiejsze, jednak niekoniecznie tańsze.

KOSZTY POŻYCZKI

Nominalne oprocentowanie pozostaje takie jak w przypadku kredytów. Ustalono ustawowo górna granica wysokości oprocentowania obowiązuje instytucje pozabankowe w takim samym zakresie jak banki czy SKOKi. W dopuszczalnych granicach maja dowolność jednak nie mogą przekraczać ustalonej ustawowo wysokości.

Jednakże instytucje pozabankowe udzielając pożyczki nakładają znacznie większe kwoty kosztów dodatkowych. Oferowane przez instytucje pozabankowe pożyczki są droższe niż kredyt bankowy. Fakt, że bank nie chce udzielić kredytu, często świadczy o złej sytuacji finansowej wnioskodawcy. Jednak z jakiegoś powodu w dalszym ciągu potrzebujemy dodatkowych pieniędzy. Instytucje pozabankowe ponoszą więc większe ryzyko, dlatego koszty dodatkowe są większe. Dużo wyższe koszty dodatkowe w konsekwencji prowadzą także do tego, że RRSO pożyczki jest dużo większe aniżeli kredytu.

Artykuł przy współpracy z https://habzafinanse.com.pl/

1 Art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).

Dodaj komentarz