Premie wspomagają pracowników

Pracownicy zarabiają, a premie są dodatkiem

Pracownik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Premia może być jedynie dodatkiem do takiego wynagrodzenia. Premia pełni ważną rolę – jest zachętą dla pracowników do większej efektywności. Dzięki niej wspierane są efektywność, kreatywność oraz pracowitość. Przeważnie ma ona formę gotówkową, nieraz ma formę bonów. Pracownik dostaje ją z woli pracodawcy, zatem nie może ubiegać się o nią samodzielnie. Premia to wsparcie domowego budżetu, warto o niej pamiętać i warto zadbać o to, by móc ją otrzymać.

Ile wynosi premia?

Premie są zróżnicowane – nieraz jest to 500, 1000 czy 2000 złotych. Nie są to bardzo wysokie kwoty, chociaż zdarzają się też premie wynoszące 100 procent wynagrodzenia danej osoby lub więcej – wszystko zależy od hojności firmy oraz jej woli wynagradzania pracowników. Różnorodne są możliwości, a pracownicy są zainteresowani uzyskaniem dobrych zarobków. Premia kwartalna, półroczna lub roczna jest naprawdę ważnym dodatkiem do wynagrodzenia oraz świetną motywacją do lepszej współpracy. Premię przyznaje się za spełnienie warunku czy wymagań. Nagroda jest przyznawana w sposób uznaniowy, to pracodawca decyduje kiedy i za co przyzna pracownikowi taką nagrodę. Nie ma konkretnych warunków przyznania nagród. Nagrody są wypłacane co pewien czas i nie są przeznaczone dla wszystkich osób w firmie. Otrzymują je osoby najbardziej zaangażowane w pracę i chętne do solidnej współpracy. Nagrody mogą wynosić kilkaset złotych lub opiewać nawet na kilka tysięcy złotych – pracodawca samodzielnie decyduje o ich wysokości. Jest to jego uprawnienie i pracownik nie może mieć pretensji, że takiej nagrody nie otrzymał. Pracodawca decyduje, a pracownik akceptuje lub nie takie decyzje. Nieraz jest tak, że w firmie zatrudniające np. 50 osób nagrodę dostaje jedna lub dwie osoby, a pozostałe muszą zaakceptować ten stan rzeczy. Wiele firm w ogóle nagród nie płaci. Takie są realia i tak postępują firmy.

Jakie są premie w firmach?

W firmach przyznawane są prmie:

* regulaminowa za spełnienie warunków opisanych w regulaminie firmy;

* uznaniowa według woli pracodawcy przyznawana na przykład za wzorcowe realizowanie własnych obowiązków

* frekwencyjna, której celem jest motywowanie pracowników do pracy bez chorobowego, bez urlopów na żądanie czy bez brania urlopów bezpłatnych’

* zadaniowa za realizację konkretnych zadań

* motywacyjną – jej celem jest motywowanie pracowników do osiągania dobrych wyników w pracy.

Premie stosuje większość firm, nagrody są znacznie rzadsze, ale też spotykane.

Dodaj komentarz