Czy srebro to najlepsza inwestycja?

Czy srebro to najlepsza inwestycja?

Historia kryzysu finansowego, który rozpoczął się pod koniec minionej dekady pokazała, że po początkowych spadach wartości srebra (ograniczenie popytu na srebro w przemyśle) posiadanie srebra w portfelu inwestycyjnym pozwoliło na złagodzenie skutków kryzysu oraz na wysokie zyski w okresie wychodzeni z pierwszej fali spadków na światowych giełdach, które pochłonęły fortuny.
Źródło: Money.pl
Na wykresie zwróćcie uwagę na pierwsze trzy lata po rozpoczęciu kryzysu. Niestety późniejsza bańka spekulacyjna doprowadziła do znacznej korekty. Jednak w tym zjawisku można dopatrzeć się ogromnego, pozytywnego aspektu. Mianowicie srebro znowu jest tanie i stanowi okazję do uzyskania ponadprzeciętnych zysków w przyszłości.

Tradycja środka płatniczego

Pomimo licznych kryzysów i punktów zwrotnych w historii cywilizacji, srebro, obok złota stanowiło utarty w ludzkiej świadomości sposób na rozliczanie transakcji. W sytuacji ekstremalnej (wojna, hiperinflacja, etc.) srebro zachowa swoją wartość i będzie nadal stanowić aprobowany środek płatniczy.

Prostota inwestycji

Moim zdaniem nie ma prostszego sposobu na ulokowanie wolnych środków finansowych (ok, pomijając lokatę bankową) niż zakup fizycznego towaru, który przez swoją specyfikę ochrania nasz kapitał oraz ma potencjał wzrostu wartości. Całość procesu zamyka się w odszukaniu odpowiedniego sklepu/skupu/aukcji, zapłaty oraz dostarczenia towaru do inwestora. Co więcej, wiele sklepów internetowych umożliwia ubezpieczenie przesyłki przez zewnętrzną firmę, co daję dodatkową pewność co do realizacji transakcji.
Mankamentem w tym przypadku jest jedynie polskie prawo. Otóż w polskim obrocie gospodarczym srebro jest surowcem jak każdy inny metal “pospolity”, a co za tym idzie obłożone jest 23% podatkiem VAT. Zatem planując inwestycje należy mieć na uwadze to, że nie jest to transakcja spekulacyjna. Aby zakupione srebro spełniło swoją funkcję ochronną należy je posiadać w odpowiednio długim horyzoncie czasowym, aby wzrost jego wartości przewyższył stopę podatku.
Jednak jest na to sposób. Jeśli inwestor planuje większe zakupu srebra do swojego portfela, warto, aby wybrał się na rynki, które srebro traktują łagodniejszą stawką podatkową lub wręcz zerową (Estonia, pomimo nacisków UE nadal się broni przed podwyższenie stawek).

Brak ryzyka kredytowego

W odróżnieniu od akcji i obligacji metale szlachetne nie podlegają ryzyku kredytowemu. Chodzi tutaj o fakt, że srebro jako środek inwestycyjny nie jest powiązane z żadnymi zaciągniętymi zobowiązaniami, innymi słowy, srebro może stracić na wartości x jak każda inwestycja (ryzyko inwestycyjne), ale jako alternatywa dla innych instrumentów nigdy nie zbankrutuje i nie pozbawi nas całości ulokowanego w nim kapitału.

Wykorzystanie w przemyśle

Pomimo posiadania wartości inwestycyjnej, srebro stanowi niezwykle istotny element procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu (motoryzacyjny, chemiczny, włókienniczy, elektroniczny). Ogranicza to w znacznym stopniu możliwość ataków spekulacyjnych na kurs srebra i przy ograniczonych jego zasobach stanowi o potencjale wzrostu cen w przyszłości.

Uniwersalność

Kupując monety bulionowe, czyli te które są standaryzowaną postacią srebra inwestycyjnego, mamy pewność, że zawsze znajdziemy na nie kupca. Dotyczy to każdego miejsca i każdego rynku na świecie. Nie potrzebujemy w tym wypadku żadnych certyfikatów, ani innego potwierdzenia autentyczności monety. Co więcej, monety bulionowe produkowane masowo przez uznane na rynku mennice posiadają swoją renomę. Natomiast wartość tego, co w srebrze posiadamy wyrażona jest w wadzę kruszcu.

Obecna cena

Stosunek ceny srebra do najbardziej popularnego metalu szlachetnego, czyli złota wynosi obecnie 1:74. Teoretycznie stanowi to ogromne niedoszacowanie w stosunku do wartości historycznych, a wraz z większym znaczeniem srebra dla gospodarki w stosunku do złota, stanowi to element pozwalający na prognozowanie przyszłych wzrostów.

Dodaj komentarz