Krajowy rejestr dłużników lista nazwisk

Krajowy rejestr długów działa już od kilkunastu lat. Jest to elektroniczny system gdzie znajdziemy informacje o dłużnikach. Ten system działa 24 h, 7 dni w tygodniu. W KRD nikt nie jest anonimowy. Każda osoba ma prawo sprawdzić bezpłatnie czy widnieje na liście dłużników. Coraz więcej ludzi ma również problem z terminową spłatą długów. Na przykład ze spłatą pożyczki, telefonu czy też czynszu. Osoba znajdująca się na takiej liście w przyszłości będzie miała problem z pożyczaniem pieniędzy. W banku lub od innych firm pożyczkowych. Tak może się stać w przypadku zakupów ratalnych. Lub wzięcie telefonu na abonament czy podpisanie umowy z telewizją kablową. Czy w przypadku innych umów.

Czym jest Krajowy rejestr dłużników?

Krajowy Rejestr Długów to nic innego jak jedno z podstawowych baz. Do sprawdzania obecnej sytuacji klienta. Taki rejestr powstał kilkanaście lat temu i służy sprawdzeniu, czy dana osoba posiada jakieś zadłużenia. Ta baza należy do grupy kapitałowej skupionej na firmie windykacyjnej. KRD działa na zasadzie przyjmowania i przechowywania. A także w celu udostępniania informacji i danych gospodarczych. Wszystko odbywa się online. Możesz na spokojnie zrobić to nawet w domu.

KRD działa w dwie strony

Zasada działania KRD jest prosta i skuteczna. Każda osoba może zgłosić do KRD swoich dłużników, podając podstawowe dane dłużnika. Dodatkowo podajemy kwotę do zwrotu oraz z jakiego powodu jest nam dłużna ta osoba. KRD po sprawdzeniu takiej osoby wpisuje ją do rejestru.

Zanim ktoś umieści cię na takiej liście ważne spełnić poniższe warunki:

 • Dług musi przekraczać 200 zł brutto;
 • Od niespłaconego długu powinno minąć 60 dni;
 • Przed umieszczenie dłużnika na tej liście, osoba zgłaszająca powinna powiadomić dłużnika listem poleconym. Że jak w ciągu 30 dni się spłaci swojego zobowiązania. Zostanie wpisany na listę dłużników KRD;

Baza przechowuje przez 10 lat dane dłużnika. Do KRD nikt nie trafia przez przypadek. Nikt też nie uniknie przepisów. Jak osoba winna to trafi tam prędzej czy później.

Z drugiej strony każda osoba może bezpłatnie sprawdzić, czy znajduję się na takiej liście. W KRD sprawdzamy, czy jesteśmy dopisani do największej bazy dłużników. Możemy zobaczyć tu również kto nas zgłosił. Na jaką kwotę i z jakiego tytułu. Taka osoba może dostać również raport z 12 miesięcy. Z zawartych tam informacji dowiemy się kto pytał o daną osobę. Oraz jakie informację na jej temat uzyskał. Do uzyskania takiego dostępu wystarczy wypełnić formularz. Znajdujący się na stronie internetowej. Oraz wysłanie e-mailem skan dowodu osobistego. Osoba, która spłaci swoje zadłużenie. Po 14 dniach zostanie wypisana z listy.

Osoby, które znalazły się w takim rejestrze. Mogą mieć w przyszłości problemy z nawiązywanie umów. Wymagających poświadczenia — że jest się wiarygodnych klientem.

Rejestr dłużników niewypłacalnych – ceny

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Jej założenie brzmi jak uniknąć ryzyka inwestycyjnego. Konsument może sprawdzić obecnego i przyszłego klienta czy spłaca na czas swoje zobowiązania. Do weryfikacji potrzebne są dane osobowe i Pesel. Takie sprawdzenie jest niestety płatne. Rejestr ma na celu zapewnienie szybkiego i aktualnego dostępu do informacji. Dotyczącej wiarygodności potencjalnych klientów. Wpis w takim miejscu może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka. W podejmowaniu współpracy z nierzetelnymi osobami.

Taki rejestr możemy zastosować w celu:

 • Odzyskiwania należności;
 • Sprawdzenia wiarygodności osób i firm;
 • Zabezpieczenia transakcji umów;
 • Zastosowania prawne i procesowe.

Konsument, który ma zamiar skorzystać z raportu KRDN powinien uiścić odpowiednią kwotę. Płatności można dokonać poprzez DotPay lub za pomocą SMS-a.

Płatne są informacje dotyczące:

 • Weryfikacji osoby fizycznej;
 • Weryfikacji osoby prawnej;
 • Weryfikacja innego podmiotu;
 • Weryfikacja własnej firmy lub osoby;
 • Monitorowanie podmiotu.

Wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych następuje po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Może to nastąpić z urzędu lub na wniosek. Wnioskować o wyczyszczenie można, wtedy gdy należność została uregulowana.

Wykreślenie z KRD

Wykreślenie z KRD jest możliwe, wtedy gdy dłużnik spłaci swoje zobowiązanie. Po dokonaniu całkowitej spłaty danego zadłużenia możesz powiadomić wierzyciela. O tym, że żądasz usunięcia nieaktualnych informacji o posiadanym zadłużeniu. Po upływie dwóch tygodni dana osoba zniknie z tej listy.

Dodaj komentarz