Pożyczka na spłatę US – gdzie szukać? 

Składki do Urzędu Skarbowego potrafią przyprawić niejednego przedsiębiorcę o ból głowy. Szczególnie jeśli kondycja finansowa firmy nie jest w najlepszym stanie. Gdzie szukać dodatkowych środków na spłatę US? Rozwiązaniem jest pożyczka skierowana do przedsiębiorców. Zobacz, czym wyróżnia się pożyczka na spłatę US i gdzie szukać najlepszych ofert. 

Czym grożą zaległości w Urzędzie Skarbowym? 

Każda firma, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (również jednoosobową) mają obowiązek regularnego uiszczania zaliczki podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS. Nierzadko jednak okazuje się, że obciążenie względem Urzędu Skarbowego przekraczają możliwości finansowe firmy. W efekcie przedsiębiorca ma problem z wprowadzaniem nowych inwestycji, a także utrzymaniem płynności finansowej. Warto jednak zadbać o brak opóźnień w regulacji należności względem US, gdyż grożą one karami. Jakie konsekwencje można ponieść? 

Zadłużenie z tytułu zobowiązań podatkowych i składek wiąże się z kilkoma kwestiami. Przede wszystkim Urząd Skarbowy nalicza karne odsetki za każdy dzień zwłoki, ponadto możemy trafić do rejestru dłużników. Do skutków możemy zaliczyć jeszcze przymusową hipotekę nałożoną na nieruchomość firmy, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które wiąże się z zajęciem konta firmowego i konta przedsiębiorcy, a także zajęciem składników majątkowych przedsiębiorstwa. Gdzie szukać dodatkowych środków na opłacenie składek? 

Pożyczka na spłatę US – gdzie szukać finansowania? 

Pożyczka na spłatę ZUS to produkt skierowany do przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, lub też spółkę. Zobowiązanie to umożliwia spłatę zaległości w Urzędzie Skarbowym oraz ZUSie. Jest to więc pożyczka celowa, którą możemy przeznaczyć na powyższe kwestie. Dzięki temu rozwiązaniu możesz utrzymać płynność finansową firmy i zadbać o bieżące wydatki. Jak ubiegać się o zobowiązanie tego typu? Przede wszystkim musisz złożyć wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firmę pożyczkową. Pożyczkodawca może wymagać także Oświadczenia o kwocie zaległości ZUS i/lub US, (w przypadku kwoty powyżej 30 tysięcy obowiązkowo zaświadczenie z urzędu o kwocie zaległości ZUS/US). Kolejnym dokumentem, który musimy przygotować, jest PIT/CIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz w zależności od formy rozliczenia z US: Bilans i RZiS za rok bieżący, oraz ostatni rozliczony rok/KPiR/Ewidencja przychodów z Ryczałtu lub wymiar karty podatkowej za rok bieżący.

Dodaj komentarz