Kredyt gotówkowy a cel kredytu

Cel kredytu

Zgodnie z definicją ustawową bank udziela kredytobiorcy kredytu na określony w umowie cel. Zatem przekazanie przez bank środków pieniężnych kredytobiorcy ma miejsce z przeznaczeniem na z góry określony cel. Oznacza to, że pieniądze muszą zostać wydane na ustalony cel. Kredytobiorca nie może sobie dobrowolnie i kiedy tylko chce zmienić przeznaczenia przekazanych mu przez bank środków pieniężnych. Umowa kredytu jest bowiem wiążąca w każdym punkcie.

Kredyt gotówkowy a cel kredytu

Wyjątkiem od tej zasady jest kredyt gotówkowy na dowolny cel. W tym przypadku kredytobiorcy zostaje przekazana gotówka, którą ten może przeznaczyć na co tylko chce. Umowa kredytu gotówkowego na dowolny cel w swoich postanowieniach nie ma ściśle określonego celu kredytu. W ten sposób kredytobiorca ma całkowitą dowolność w kwestii na co przeznaczy przekazane mu przez bank środki pieniężne. Co więcej na żadnym etapie kredytowania nie musi o tym informować banku. Może także dowolnie zmieniać sobie cel, na który przeznaczy środki i może to robić tyle razy ile chce. Wszystko dzięki temu, że umowa kredytu gotówkowego nie określa calu, na który muszą zostać wydatkowane środki z banku.

Minusy kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy jest kredytem krótkoterminowym. Co do zasady bank udziela go nam na okres od jednego do dwóch lat. Zdarzają się banki, które takiego kredytu udzielają nawet do 8 lat, ale jest to znacznie mniej popularne. Kredyt gotówkowy na dowolny cel jest także jednym z droższych kredytów. Jednym z powodów jest to, że jedynym zabezpieczeniem tego kredytu są nasze zarobki. Ponadto, ze względu na niski stopień weryfikacji, można powiedzieć, że jest to dla banku jedna z ryzykowniejszych form udzielania kredytu. Dlatego też oprocentowanie kredytu gotówkowego jest wyższe niż kredytu celowościowego.

Procedura przyznania kredytu gotówkowego

Procedura przyznania kredytu gotówkowego na dowolny cel jest jedną z najprostszych. Większość informacji, które potrzebuje bank zawarte jest we wniosku o kredyt. Poza tym tak jak w przypadku każdego kredytu bank dokonuje sprawdzenia naszej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej oraz sprawdza naszą sytuację finansową czyli źródło i wysokość dochodów, sytuację rodzinną, czy wysokość innych zobowiązań. To wszystko ma bowiem wpływ na naszą zdolność kredytową. Jednak i to nie daje nam stuprocentowej pewności. Ostateczną decyzje o udzieleniu nam kredytu bądź odmowie udzielenia kredytu wydaje bank. W swojej decyzji jest natomiast niezależny i niczym nie związany.

 

Dodaj komentarz