Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Wdrażanie i przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. W mniejszych zakładach może on trzymać nad tym pieczę samodzielnie, a w przypadku dużych firm niezbędne jest zatrudnienie specjalisty. Dlaczego przepisy BHP są tak istotne?

Dlaczego BHP jest kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Każdy pracownik ma prawo do tego, żeby swoje obowiązki służbowe realizować w sposób, który nie będzie szkodliwy dla jego zdrowia. Dotyczy to zarówno osób, które pracują fizycznie lub w trudnych warunkach, jak i pracowników umysłowych. To do pracodawcy należy zadanie, jakim jest taka organizacja pracy oraz stanowiska, żeby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami. Normy dotyczą między innymi takich kwestii, jak jakość oraz natężenie oświetlenia w miejscu pracy albo rodzaj i efektywność wentylacji. Szczegółowe przepisy regulują zasady pracy w warunkach, które są szkodliwe dla zdrowia.

Przestrzeganie przepisów BHP gwarantuje lepsze warunki pracy

Każdy pracodawca musi wywiązywać się z szeregu obowiązków związanych z przepisami BHP. Ich prawidłowa realizacja ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Podstawowym zagadnieniem, którym powinien zainteresować się pracodawca, jest podstawa prawna. Dotyczy to zarówno prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Obecnie obowiązki pracodawcy w zakresie BHP reguluje między innymi kodeks pracy. Każdy pracownik ma swoje prawa i obowiązki w zakresie BHP. Osoby, które kierują pracownikami, są odpowiedzialne za przestrzeganie tych przepisów oraz ich wdrażanie.

Główne obowiązki pracodawcy w kwestii BHP:

  • Zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej, jeśli jest potrzebna
  • Stworzenie odpowiednich warunków na stanowiskach pracy
  • Znajomość aktualnych przepisów dotyczących BHP
  • Wdrażanie nowych pracowników i dbanie o ich bezpieczeństwo oraz szkolenie
  • Pilnowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych podczas pracy
  • Ocena ryzyka związanego z wykonywaną pracą i wprowadzanie rozwiązań zaradczych
  • Dbanie o poprawność procedur związanych z ochroną przeciwpożarową
  • Kontrolowanie procesów produkcyjnych pod kątem ochrony środowiska

Zależnie od sytuacji, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wszystkiego, co będzie im potrzebne do realizowania ich zadań. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykonywanie odpowiedniej pracy przez pracowników, a jej warunki nie stanowią dla nich zagrożenia. Pracownicy, którzy zatrudniają innych ludzi, muszą być świadomi zagrożeń, jakie czekają na pracowników podczas wykonywania ich zadań. Za wszelkie wypadki i niedopatrzenia odpowiada właśnie pracodawca.

Dodaj komentarz