Jaka jest cena kredytu

UMOWA KREDYTU

Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy określoną w umowie kwotę środków pieniężnych. Bank jest w tym momencie sprzedawcą czyli sprzedaje nam swój produkt, jakim jest kredyt. Jako sprzedawca bank chce zarabiać na swoich transakcjach, czyli także na udzielaniu kredytów. W związku z powyższym kredytobiorca musi oddać do banku więcej niż pożyczył. To wiemy chyba wszyscy. Jednak niespodzianką może okazać się fakt, że kredyt to nie tylko kwota kredytu oraz odsetki od kredytu. Poza tym zawsze kiedy mówimy o umowie kredytu pojawiają się także koszty dodatkowe kredytu. Kredyt jest to więc nie tylko kwota kredytu wraz z należnymi odsetkami, ale także dodatkowe koszty kredytu. Dopiero wszystkie te elementy składają się na całkowity koszt kredytu, które musi oddać kredytobiorca.

KWOTA KREDYTU

Kwota kredytu to ilość środków pieniężnych jakie bank oddaje nam do dyspozycji po podpisaniu umowy kredytu. Jeśli kredytowane jest nam 5 tys. zł i tyle bank przelewa na nasz rachunek bankowy, to właśnie stanowi kwotę kredytu. Tak jak wspominaliśmy powyżej kredytobiorca musi oddać do banku więcej niż dostać. Zatem logiczne jest, ze poza kwota kredytu mamy także inne składowe.

ODSETKI

Co do zasady kredyt jest oprocentowany. O wysokości odsetek od kredytu decyduje bank. Ustawowo określona została górna granica odsetek, jakiej banki nie mogą przekroczyć. Poza tym, że bank musi się mieścić w tych granicach, ma dowolność w ustalaniu stawki oprocentowania kredytu. Wysokość odsetek nie przesądza o tym, który kredyt jest korzystniejszy. Wybierając najkorzystniejszy kredyt nie należy kierować się wyłącznie wysokością odsetek. Często niskie oprocentowanie wygląda kusząco. Należy jednak pamiętać, że poza nimi każdy kredyt posiada także dodatkowe koszty, które dopiero w połączeniu z oprocentowaniem dadzą nam faktyczny koszt kredytu.

DODATKOWE KOSZTY KREDYTU

Dodatkowe koszty kredytu to koszty poza odsetkowe. O ile prawo reguluje wysokość oprocentowania, w odniesieniu do kosztów dodatkowych kredytu, takich uregulowań nie ma. Często więc o całkowitym koszcie kredytu przesądzają koszty dodatkowe. Koszt dodatkowy kredytu to prowizja za kredyt. Bank pobiera jednorazową opłatę za udzielenie kredytu. Bank może pobierać opłatę za obsługę kredytu. Do kosztów dodatkowych kredytu zaliczamy także ubezpieczenie. W wielu sytuacjach możemy odstąpić od ubezpieczenia kredytu. Jednak warto się nad tym dobrze zastanowić. Ubezpieczenie chroni nas i pozwala na odroczenie spłaty kredytu na skutek nagłej utraty dochodu. To podstawowe koszty kredytu, pojawiające się praktycznie przy każdej umowie kredytu. W zależności od rodzaju kredytu możemy spotkać taki koszt jak np. koszy wynagrodzenia dla notariusza czy opłata za wpis do księgi wieczystej itp.

CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU

Całkowita kwota kredytu to suma kwoty kredytu wraz z odsetkami oraz dodatkowych kosztów kredytu. Dopiero połączenie tych wszystkich kwot dale nam rzeczywisty obraz kwoty jaką musimy spłacić.

RRSO

RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyrażona w procencie. Aby najszybciej wybrać najtańszy kredyt wystarczy kierować się przy wyborze najniższą liczbą RRSO.

Wpis dla Habza Finanse.

Dodaj komentarz