Czy trzeba płacić podatek od pożyczki od rodziców?

W życiu często zdarzają się sytuacje, że potrzeba dodatkowych środków finansowych. Poza możliwościami korzystania z kredytów, wiele osób pożycza pieniądze od członków rodziny. Powstaje jednak wtedy pytanie, czy należy od takiej pożyczki zapłacić podatek?

Jak zgłosić pożyczkę?

Bez względu na to, od kogo zostaną pożyczone pieniądze, fakt ten powinien zostać zgłoszony do Urzędu Skarbowego.Ogólne przepisy mówią o tym, iż należny podatek wynosi 0,5 procenta wartości pożyczki. Jeśli jednak nie zostanie ona zgłoszona do US, a ten dowie się o zobowiązaniu, wówczas kwota podatku może być znacznie wyższa, może bowiem wynosić aż 20 procent od kwoty pożyczki. Z pewnością więc nie opłaca się unikać zgłaszania pożyczek, bowiem konsekwencje mogą być znacznie bardziej dotkliwe.

W odpowiedzi jednak na postulaty społeczeństwa, ustawodawca ograniczył konieczność płacenia podatku od niektórych pożyczek. Mowa tutaj przede wszystkim o tych, które udzielane są w kręgu najbliższej rodziny. Jednak należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach, aby uniknąć problemów z podatkiem.

Pożyczki od rodziny

Prawo skarbowe określa tak zwane grupy podatkowe, co przekłada się między innymi na konieczność zapłaty podatku od pożyczek w tej grupie. Zalicza się do nich tak zwanych wstępnych i zstępnych, czyli rodziców, ich dzieci, małżonka, ale również zięcia, synową, pasierba czy macochę lub ojczyma. Do grupy tej zalicza się również rodzeństwo oraz teściów. W ramach tej grupy pożyczki do określonej kwoty, tak zwanej kwoty wolnej, nie są objęte podatkiem i co więcej, nie ma konieczności ich zgłaszania w US. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż podana kwota dotyczy pożyczek od wszystkich członków I grupy podatkowej w okresie pięciu lat. Jeśli pożyczki przekroczą kwotę wolną, należy bezwzględnie zgłosić ten fakt w US.

Większa pożyczka od rodziców – co zrobić aby nie płacić podatku

W przypadku, gdy kwota pożyczki od rodziny, w tym rodziców, przekracza kwotę wolną, fakt ten powinien zostać zgłoszony w US. Jednak nie oznacza to, iż trzeba będzie zapłacić od tej czynności podatek. Zgodnie z przepisami, jeśli fakt pożyczki zostanie zgłoszony w US w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki, wówczas nie ma konieczności zapłaty podatku. Konieczne jest jednak udokumentowanie pożyczki a raczej faktu jej wykonania. Może to być na przykład przelew bankowy czy przekaz pocztowy. To ma za zadanie potwierdzić fakt dokonania pożyczki w terminie wskazanym w złożonej deklaracji.

Na pewno więc warto pamiętać o dokonaniu formalności związanych z udzieleniem pożyczki nawet od najbliższej rodziny. Złożenie w terminie odpowiednich deklaracji sprawi, że nie powstanie obowiązek zapłaty podatku, a na pewno także pozwoli uniknąć ewentualnych kar związanych z niedopełnieniem formalności i konieczności zapłaty podatku w wyższej kwocie.

Dodaj komentarz