Czy chwilówki znajdują się w BIK?

Często przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o pożyczkę typu chwilówka pojawia się pytanie o to, czy w razie problemów z uregulowaniem zadłużenia informacja o zaciągniętej pożyczce zostanie wpisana do BIK. Wiadomo bowiem, iż każda nawet najmniejsza kwota zadłużenia wykazana w rejestrze dłużników zmniejsza prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę.

 Czy chwilówki faktycznie pojawiają się w BIK?

Wbrew mylnym założeniom, Biuro informacji Kredytowej pozyskuje dane na temat wniiskodawców nie tylko bankom, ale równiez SKOK – om. Niestety nie jest to do końca rzetelna informacja, bowiem okazuje się, że nie każda firma pozabankowa udzielająca pomocy finansowej jest zobowiązana do umieszczana we wspomnianym BIK – u informacji na temat swoich pożyczkobiorców. Utrudnia to więc weryfikację niektórych osób ubiegających się o pomoc finansową w różnorodnych instytuacjach. Należy jednak wiedzieć, iż w sytuacji, kiedy firma, na usługi której się decydujemy jest obowiązana do umieszczania informacji o swoich pżyczkobiorcach tak samo jak banki, wówczas taki wpis do BIK – u ma takie same konsekwencje jak w przypadku wpisu do tejże ewidencji przez bank.

W jakich sytuacjach chwilówki można wpisać do BIK?

Wpisu do BIK – u dokonuje się jedynie w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę dwóch podstawowych warunków, a mianowicie:

  • udzielająca pomoicy finansowej instytucja musi podpisac z BIK – iem stosowną umowę,
  • firma przed dokonaniem wpisu dłużnika do BIK – u musi uzyskać zgodę osoby, której wpis miałby dotyczyć.

Czy w BIK – u pojawiają się jedynie negatywne informacje na temat pożyczki i pożyczkobiorcy?

Okazuje się, że we wspomnianym rejestrze znajdują się równiez pozytywne informacje, a więc np. informacja na temat wszelkich długów, które zostały spłacone na czas. Aby zostać wpisanym jako dłużnik zalegający ze spłatą zaciągniętego zobowiązania finansowego, okres zalegania z regulacją należności musi wynosić co najmniej 60 dni. W związku z powyższym, zalegając z zapłatą co najmniej 2 miesiące, wierzyciel dokona wpisu do BIK za zgodę, lub też bez zgody dłużnika, a wpis ten będzie widoczny w BIK przez najbliższe 5 lat.

Jak sprawdzić, czy zaciągnięta przez nas chwilówka jest wpisana do BIK?

Weryfikacji tego, czy zaciągnięta przez nas chwilówka jest zapisana w BIK można dokonać w dwojaki sposób:

  • w pierwszej kolejności warto przejrzęć na spokojnie podpisaną z instytucją udzielającą pożyczki umowę w celu upewnienia się, czy podpisując ją wyraziliśmy zgodę na wpisanie ewentualnego zadłużenia do BIK,
  • samodzielne sprawdzenie w rejestrze BIK czy nasza chwilówka zawarta jest w BIK, jednak należy pamiętać, iż opcja ta jest płatna. Jest jednak jeden wyjątek, bowiem okazuje się, że raz na pół roku każdy, kto wziął pożyczkę ma prawo do bezpłatnego sprawdzenia, czy pożyczka ta nie została wpisana do BIK.

Dodaj komentarz