Zdolność kredytowa a zacięgnięcie zobowiązania

O tym, jak istotna dla banku jest nasza zdolność kredytowa, dowiadujemy się, gdy chcemy zaciągnąć w nim pożyczkę hipoteczną lub zwykły kredyt gotówkowy. Zanim nasz wniosek kredytowy zostanie rozpatrzony, bank sprawdza, na jaką kwotę możemy się w nim zadłużyć bezpiecznie dla instytucji finansowej. Oznacza to, że musimy wykazać się takimi dochodami, które zagwarantują możliwość spłacania określonych miesięcznych rat kredytu w oznaczonym terminie.

Zdolność kredytowa klienta banku to nic innego, jak zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym z bankiem terminie. Ocena, czy posiadamy tę zdolność może być uzależniona od wielu czynników, dlatego warto tutaj porównać oferty kredytów w kilku przynajmniej bankach, upewniając się, co w każdym z nich jest brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.

W jaki sposób bank wylicza naszą zdolność kredytową?

Podstawowe czynniki brane pod uwagę to:

– ilość osób w gospodarstwie domowym

– łączny miesięczny dochód netto w rodzinie

– łączna wysokość zobowiązań finansowych w miesiącu

Bank na podstawie swoich uprawnień określonych Ustawą o Prawie Bankowym ma prawo zażądać od kredytobiorcy dokumentów potwierdzających jego dochody oraz zobowiązania finansowe, uwzględniające kredyty w innych bankach oraz stałe miesięczne opłaty domowe. Zwykle klient musi także wypełnić oświadczenie o uzyskiwanych dochodach i kosztach utrzymania swojego gospodarstwa domowego. Banki jednak same decydują, co wezmą pod uwagę w wyliczeniach zdolności kredytowej kredytobiorcy, stąd zwykle wynikają rozbieżności w ustalaniu tej kwoty w poszczególnych bankach.

Co jeszcze banki analizują, by wyliczyć naszą zdolność kredytową?

– maksymalny okres kredytowania, różny w zależności od banku

– maksymalną kwotę kredytu możliwą do uzyskania

– koszty utrzymania zależne od miejsca zamieszkania- w większych miastach większe

– różnie obliczany koszt eksploatacji kupowanej nieruchomości

– kwoty wydawane na ubezpieczenia wszelkiego rodzaju, utrzymanie samochodu czy plan oszczędzania- tutaj banki mają bardzo indywidualne podejście, czasami nie wliczając tego do kosztów utrzymania w gospodarstwie domowym

– wliczanie kredytu na karcie kredytowej lub limitu debetowego na koncie osobistym do łącznych zobowiązań finansowych- niezależnie od ich wykorzystania- tutaj także banki podchodzą do tego różnie

Wynika z tego, że banki stosują bardzo różnorodne podejście do wyliczania zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt. Jeżeli skonsultujemy się z doradcą finansowym z renomowanej firmy doradczej, możemy mieć gwarancję, że wspólnie uda się znaleźć taką ofertę kredytową, która pozwoli nam uzyskać kredyt na jak najlepszych warunkach, czyli z możliwie najniższym oprocentowaniem i stosunkowo niewielkimi kosztami obsługi kredytu przy optymalnie wysokiej kwocie kredytu, jaka nas interesuje.

Dodaj komentarz