Kredyt hipoteczny – kupujemy własne mieszkanie

Krótka historii Rosji

Zakup własnego m dla zdecydowanej większości ludzi stanowił najpoważniejszą decyzję w ich życiu. Do wyjątków należeli ci, którzy mogli wyłożyć całą wymaganą kwotę za dane mieszkanie. Większość była po prostu zmuszona do tego, by posiłkować się kredytem hipotecznym. Skutkiem takiego zakupu było obciążenie hipoteki zakupionego lokum na rzecz banku, który udzielił kredytu. Po kilku latach często okazuje się, że pod wpływem różnych czynników, ktoś chce sprzedać dane mieszkanie. Można tego dokonać mimo obciążonej hipoteki. Pociąga to jednak za sobą konieczność załatwienia kilku dodatkowych formalności

Pierwszy krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej z kupującym.

Zanim zostanie ona podpisana u notariusza, należy dostarczyć do niego odpowiednie dokumenty. Składa się na nie akt notarialny, a w przypadku spółdzielczego mieszkania własnościowego umowa, która ustanawia własnościowe prawo do lokalu oraz to, że sprzedający jest członkiem spółdzielni i nie ciążą na nim zaległe opłaty. W przypadku odrębności takiej nieruchomości niezbędne będzie zaświadczenie wydane przez wspólnotę o niezaleganiu z zaliczkami. Potrzebny będzie także odpis z księgi wieczystej. Istotne jest również zaświadczenie z banku, który ustanowił hipotekę na tym lokalu, o aktualnym zadłużeniu wynikającym z kredytu hipotecznego. W umowie tej powinien znaleźć się także zapis o kolejności czynności związanych ze spłatą obecnego kredytu, tak, by zabezpieczyć interesy zarówno banku kupującego, jeśli musi on zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania, jak i banku, w którym zaciągnął zobowiązanie sprzedający. Gdy bank otrzyma kwotę, która pokryje wysokość zadłużenia i zostanie podpisana finalna umowa kupna/sprzedaży nieruchomości, sprzedający uzyskuje z banku zaświadczenie o spłacie kredytu hipotecznego, a także zgodę na wykreślenie hipoteki. Dokumenty są przekazane kupującemu, który od tego momentu może starać się o wykreślenie hipoteki.

W sytuacji, gdy sprzedający, który posiadał mieszkanie z obciążoną hipoteką będzie miał zamiar zakupić inną nieruchomość również na kredyt, musi pamiętać o kolejności poszczególnych transakcji. Musi sprzedać obecny lokal i dokonać spłaty obecnego zobowiązania, a dopiero później może starać się o uruchomienie nowego kredytu. Wiąże się to ze sposobem naliczania zdolności kredytowej przez bank. Niespłacony kredyt bardzo mocno obniża taką zdolność. Kolejność ta nie ma znaczenia tylko w przypadku, gdy dana osoba osiąga na tyle wysokie dochody, by bank zgodził się na jednoczesną obsługę dwóch kredytów. Jednak ludzie, którzy posiadają zdolność kredytową umożliwiającą zakup dwóch lub więcej nieruchomości, wykorzystują zwykle nieużywane przez nich lokale jako mieszkania do wynajęcia i nie spieszą się z ich odsprzedażą. Trend ten można zauważyć np. na stronie domy.pl, gdzie jedna osoba oferuje kilka lokali do wynajęcia.

Procedura wystawienia mieszkania na sprzedaż

Całkowita procedura związana z wystawieniem mieszkania na sprzedaż, na którym ustanowiona jest hipoteka nie jest wcale tak bardzo skomplikowana. Banki zazwyczaj nie utrudniają formalności, jeśli zobowiązanie wobec nich zostaje spłacone. Wyjątek może stanowić zapis w umowie, które nakazuje zapłatę określonej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, jednak nie dotyczy to każdej umowy. Nie trzeba więc czekać do końca trwania umowy kredytowej, by sprzedać mieszkania bądź domy z obciążoną hipoteką.

Dodaj komentarz