Skuteczne sposoby na zwiększenie swojej zdolności kredytowej.

Skuteczne sposoby na zwiększenie swojej zdolności kredytowej.

W procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny bank bierze pod uwagę wiele czynników. Są to między innymi: dochody, rodzaj zatrudnienia, wiek wnioskodawcy, możliwości finansowe, wykształcenie, inne zadłużenia oraz zdolność kredytową. Wiele osób przed złożeniem wniosku o kredyt stara się poprawić swoją zdolność kredytową z różnymi skutkami. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najskuteczniejszych sposobów na poprawienie swojej sytuacji finansowej w oczach banku.

Zaczynając od początku, wyjaśnijmy czym właściwie jest zdolność kredytowa. Jest to aktualna sytuacja finansowa osoby, która ubiega się o kredyt. Bank, po otrzymaniu wniosku kredytowego ma za zadanie sprawdzić wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy. Jest to proces, w którym placówka oblicza różnicę między między miesięcznymi dochodami a wydatkami wnioskodawcy. Zasada jest prosta – im większa kwota pozostaje po odliczeniu rozchodów, tym większe prawdopodobieństwo na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Oczywiście na tą decyzję wpływają również inne czynniki, ale stabilna sytuacja finansowa klienta jest dla banku niezwykle ważnym aspektem.

1. Przemyślenie decyzji, analiza swojej sytuacji.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu powinna zostać starannie przemyślana. Nie należy ulegać wpływom osób trzecich czy chwilowej potrzebie. Jej skutki będziemy odczuwać przez wiele lat (w zależności od długości okresu kredytowania). Do banku należy udać się ze wstępną analizą swoich finansów (konkretną kwotą, którą potrzebujemy pożyczyć i obliczeniem maksymalnej miesięcznej raty jaką jesteśmy w stanie spłacać). Warto również poszukać w Internecie kalkulatora zdolności kredytowej, w którym możemy całkowicie za darmo sprawdzić swoją perspektywę możliwości kredytowych. W sytuacji gdy udamy się do placówki ze wstępną analizą naszej sytuacji (nie będzie ona oczywiście wiążąca do ostatecznej decyzji banku) staniemy się w oczach doradcy osobami kompetentnymi i odpowiedzialnymi.

2. Zwiększenie swoich dochodów.

Podstawowym czynnikiem, który bank będzie brał pod uwagę będą dochody. Oczywiście osoby posiadające imponujące miesięczne przychody a w dodatku posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony są idealnymi klientami dla banku. Nie skreśla to jednocześnie innych osób starających się o kredyt. Zmiana pracy na lepiej płatną lub dodatkowe zatrudnienie będą zawsze mile widziane. Ważne jest aby takie starania zacząć odpowiednio wcześniej przed złożeniem wniosku, ponieważ bank najczęściej bierze pod uwagę zarobki z trzech ostatnich miesięcy przed rozpoczęciem procesu kredytowego. Często zdarza się, że może wymagać zaświadczenia od pracodawcy o wysokości zarobków w przypadku, gdy dochody nie wpływają bezpośrednio na konto. Wkład własny ostatnimi czasy stał się w większości banków obowiązkowy (obecnie wynosi on zazwyczaj 20 %). Jeżeli nie posiadamy takiej kwoty w momencie decyzji o kredycie warto się z nią wstrzymać do czasu jej zgromadzenia. Fundamentalne dla banku jest, by kwota przeznaczona na wkład własny nie pochodziła z innego kredytu lub pożyczki. Dotyczy to zazwyczaj kredytów hipotecznych, a kwota wkładu obliczana jest od całkowitej ceny nieruchomości. Posiadając wkład własny jesteśmy w stanie udowodnić swoją stabilną sytuację finansową i poczucie odpowiedzialności względem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania.

3. Spłata zaległych obciążeń.

Bank, w procesie sprawdzania sytuacji finansowej wnioskodawcy zasięgnie również informacji do BIK-u (Biura Informacji Kredytowej), w którym widniały będą wszelkie poprzednie zobowiązania zarówno spłacone jak i zaległe. Systematyczność w uregulowaniu wszelkich długów jest dla banku niezwykle ważna. Jeżeli pod naszym nazwiskiem będą widoczne niespłacone długi równoznaczne będzie z tym, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z cyklicznym uiszczaniem należności. Może stać się to kluczowym powodem otrzymania negatywnej decyzji kredytowej. Aby temu zapobiec nim wystąpimy z wnioskiem o kredyt warto spłacić wszelkie zaległe długi i udać się do baku z tak zwaną “czystą kartą”.

4. Pomocnicze zabezpieczenie kredytu.

Jeżeli otrzymamy informacje o niewystarczającej zdolności kredytowej na samodzielne zaciągnięcie zobowiązania mamy dla Was jeszcze jedno wyjście. Bank może zaakceptować wniosek pod określonymi warunkami, na przykład poręczeniu przez osobę trzecią lub zabezpieczenia o charakterze rzeczowym. Warto pomyśleć o osobie z najbliższego otoczenia, posiadającej idealną wręcz historię kredytową, która jest w stanie poręczyć za nas w procesie kredytowym. W przypadku dodatkowego zabezpieczenia w formie rzeczowej ważne jest, by na owej rzeczy nie zalegały jakiekolwiek należności. Co do charakteru tego zabezpieczenia warto skonsultować się z pracownikiem banku, ponieważ to od niego będzie zależało czy instytucja zaakceptuje dany sposób gwarancyjny.

Dodaj komentarz