Na co zwrócić uwagę podczas wybierania kredytu hipotecznego?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest decyzją, która wpływa na większość przyszłego życia. Zobowiązanie spłaca się przez wiele lat, a jego wysokość często sięga kilkuset tysięcy złotych. Jak wybrać kredyt hipoteczny? Na co zwrócić uwagę?

Nie tylko wysokość oprocentowania jest ważna

Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego wydaje się być najważniejszym czynnikiem dla przyszłego kredytobiorcy. Z jednej strony jest to prawda, lecz oprocentowanie jedynie częściowo wpływa na opłacalność wybranego zobowiązania. Im niższe oprocentowanie, tym niższe są odsetki od kredytu hipotecznego, jednak nawet najlepsze kredyty hipoteczne są obarczone oprocentowaniem zmiennym. Co to oznacza? Oprocentowanie zmienne składa się ze stawki WIBOR oraz marży banku. WIBOR jest stawką niezależną od banków, a jego wysokość zmienia się w zależności od koniunktury. Z tego powodu oprocentowanie najlepszych kredytów hipotecznych charakteryzuje się przede wszystkim niską marżą banku.

Marża banku może zostać  obniżona, jeżeli kredytobiorca skorzysta z dodatkowych produktów. Często w ten sposób niejako zmusza się kredytobiorcę do założenia konta osobistego, lokaty lub opłacenia ubezpieczenia w banku, który udziela kredytu hipotecznego. Najlepsze kredyty hipoteczne oferuje się bez konieczności korzystania z dodatkowych produktów bankowych, które nierzadko wiążą się ze sporymi wydatkami ze strony klienta (np. opłatami za prowadzenie konta).

Co z wkładem własnym?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od kredytobiorców wymaga się wniesienia 20-procentowego wkładu własnego podczas zaciągania kredytu hipotecznego. W wielu przypadkach taka kwota jest trudna do uzbierania. Przykładowo, za 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 65 m3 we Wrocławiu płaci się około 400 tys. złotych, co oznacza, że wkład własny wynosi aż 80 tys. złotych. Banki wyszły naprzeciw kredytobiorcom, dlatego oferują możliwość posiadania niższego wkładu własnego. Jeżeli wnioskodawca zgromadzi 10 procent wartości nieruchomości, może ją nabyć na kredyt pod warunkiem, że wykupi ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Wiąże się ono z podniesieniem oprocentowania kredytu do czasu, aż wskaźnik LTV (stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości) spadnie do 80 procent. Po tym czasie oprocentowanie spada.

Możliwość skorzystania z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego proponuje jedynie część banków. Z tego powodu kredytobiorcy, posiadający niewystarczającą ilość oszczędności, są zmuszeni do wybierania najlepszego kredytu hipotecznego spośród ograniczonej liczby ofert.

Dodaj komentarz