Kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności

Każde przedsiębiorstwo w pewnym momencie swojej działalności stoi przed możliwością zainwestowania środków finansowych w nowe maszyny, pojazdy lub oprogramowanie, które znacznie zwiększy dynamikę wzrostu firmy i w długim okresie okaże się świetną inwestycją. Inne firmy z kolei, szczególnie te dotknięte sezonowością swoich usług, czasem potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki w celu poprawy płynności finansowej.

W obu przypadkach doskonałym rozwiązaniem jest finansowanie zewnętrzne w postaci kredytu firmowego. Co jednak mają począć firmy, które dopiero wystartowały ze swoją działalnością i kredyt lub pożyczka pomogą ruszyć z biznesem? Czy takie firmy również mogą liczyć na uzyskanie kredytu?

Kredyt dla firm – jakie warunki należy spełnić?

Kredyt dla firm co do zasady jest udzielany na dowolny cel, związany z działalnością gospodarczą. Może więc służyć jako źródło inwestycji w aktywa trwałe bądź obrotowe, podreperowania płynności finansowej lub jakikolwiek inny cel. Banki oraz inne instytucje finansowe, przed udzieleniem kredytu dokonują wnikliwej analizy kredytowej, mającej na celu sprawdzenie, czy firma będzie w stanie regulować miesięczną kwotę raty kredytu.

W tym celu niezbędne jest przedstawienie stosownych dokumentów finansowych, różniących się w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Główną determinantą kredytu firmowego jest zysk za zeszły rok – firmy osiągające zadowalające przychody i zyski mogą być spokojne o przyznanie kredytu. Firmy, które notują straty, mogą być przeanalizowane bardziej wnikliwie.

Podczas analizy bierze się również pod uwagę historię kredytową, a więc podsumowanie tego, w jaki sposób spłacane były przyszłe zobowiązania finansowe. W przypadku, gdy kredyty były spłacane regularnie i terminowo, bank jest bardziej przychylny do udzielenia kredytu. W jaki jednak sposób nowa firma może udokumentować swoją terminowość względem banku?

Kredyt dla nowo otwartych firm – czy można uzyskać dodatkowe środki?

Firma, która potrzebuje dodatkowych środków na start, ma z góry gorszą perspektywę uzyskania produktu, jakim jest kredyt dla firm. Takie przedsiębiorstwo nie jest w stanie przedłożyć bankowi potwierdzenia dobrej kondycji finansowej firmy. Co więcej, bank nie może zweryfikować historii kredytowej, gdyż takowej nie ma.

Banki jednak często decydują się na udzielenie kredytu takim firmom. Kwota takiego kredytu jest z reguły niższa, a w ramach zabezpieczenia bank wymaga od przedsiębiorcy dodatkowych formalności. W ramach takiego zabezpieczenia niezbędne może okazać się uzyskanie gwarancji bankowej, która jest oferowana przez zewnętrzne instytucje finansowe. Innym sposobem na zabezpieczenie kredytu firmowego dla nowej firmy jest zabezpieczenie w postaci hipoteki lub gotówki.