Kredyt a pożyczka – najważniejsze podobieństwa i różnice

Co przyda nam się na maturę z polskiego?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów finansowych, oferowanych zarówno przez instytucje, takie jak na przykład banki, ale również osoby fizyczne.

Osoba zainteresowana danym produktem finansowym może wybierać spośród wielu propozycji, wybierając dla siebie taką ofertę, która zapewnia jej najdogodniejsze warunki. Często zdarza się, że pojęć kredyt oraz pożyczka używamy jako synonimów, jednak w rzeczywistości są to dwa odmienne zobowiązania finansowe.

Kredyty

Jedyną instytucją mającą prawo do udzielania kredytów jest bank, który zawierając umowę z kredytobiorcą obliguje się do udostępnienia mu danej kwoty pieniędzy, której cel został wcześniej określony w umowie.

Umowa kredytowa zobowiązuje również kredytobiorcę do zwrotu pożyczonej sumy z odpowiednio doliczonymi odsetkami, w okresie czasu wskazanym w treści umowy. Spłata pożyczonej sumy z reguły odbywa się w ratach, a sam okres spłaty zobowiązania waha się od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat.

Wyróżniamy trzy rodzaje kredytów: 
– kredyt hipoteczny
– kredyt gotówkowy
– kredyt konsolidacyjny

Z kredytu mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale również inne instytucje czy firmy. Oczywiście, takie umowy kredytowe będą sporządzane na innych zasadach. Jakie rodzaje kredytów mogą zaciągnąć firmy? Jednym z najpopularniejszych wśród tej grupy kredytobiorców są kredyty inwestycyjne. Oprócz tego mogą oni liczyć na kredyty obrotowe, kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym oraz tzw. overdraft.

Umowa kredytowa musi zostać sporządzona w sposób pisemny i zawierać wszystkie informacje określające dany kredyt, między innymi harmonogram spłat, rodzaj rat czy dzień spłaty raty.
Kredyty regulują przepisy Prawa Bankowego.

Pożyczki

W przeciwieństwie do kredytu, pożyczki może udzielić każdy. Nie ma znaczenia czy będzie to osoba fizyczna czy instytucja – może to być ktoś z rodziny, zaufany znajomy, ale również instytucja specjalizująca się w udzielaniu pożyczek.

Osoba, która stara się o pożyczkę, nie musi wskazywać, na jaki cel potrzebuje tych pieniędzy. Przy pożyczce mogą, ale nie muszą, występować dodatkowe koszty takie jak na przykład odsetki czy prowizja. Prawodawca nie narzuca też, w jakiej formie ma zostać sporządzona umowa – może to być zrobione zarówno pisemnie, co oczywiście jest bezpieczniejsze dla obu stron, ale dopuszczalna jest też forma ustna. Przepisy regulujące pożyczkę znajdziemy w Kodeksie Cywilnym. 

Co wybrać?

Szukając odpowiedzi na to pytanie należy zastanowić się, na co potrzebujemy pieniędzy i jak dużą sumą jesteśmy zainteresowani. Należy zdawać sobie również sprawę, że, co prawda, kredyt jest bezpieczniejszym rodzajem zobowiązania, ale weryfikacja kredytobiorcy jest procesem długotrwałym, pożyczkę dostaniemy o wiele szybciej.

Warto też przyjrzeć się kosztom, jakie poniesiemy w przypadku danego zobowiązania. Oczywiście, trzeba zapoznać się z ofertami zarówno kredytów jak i pożyczek dostępnymi na rynku i wybrać najlepszą.

Dodaj komentarz