Koszty okołokredytowe.

Każda inwestycja wiąże się z poniesionymi kosztami przygotowującymi jej finalizację. W niemal wszelkich bez wyjątku dziedzinach życia aby odnieść zyski należy wcześniej zainwestować. Mogą to być oczywiście pieniądze, ale również swój czas, umiejętności i wiedzę. W podobny sposób funkcjonuje branża finansowa. Zarówno u osób prywatnych i przedsiębiorstw kredyty stały się standardem i nikogo nie dziwi ich posiadanie, choć wciąż niechętnie się do nich przyznają.

Z zaciągnięciem kredytu wiąże się ogrom formalności ale i kosztów. Wnioskodawca składając wymaganą dokumentację w banku i czekając na decyzję kredytową musi liczyć się z tym, że oprócz kapitału będzie musiał spłacać również odsetki. Mogą one różnić się miesięczną kwotą do spłaty w zależności od finalnych negocjacji i rodzaju konkretnej placówki, która nam tego kredytu udziela. Jednak niezmienna jest ich obecność przy każdym zadłużeniu. Oprócz owych odsetek istnieje wiele kosztów okołokredytowych, które dotkliwie możemy odczuć załatwiając formalności związane z ubieganiem się o kredyt. Najwyższe koszty okołokredytowe mogą wystąpić w przypadku kredytu hipotecznego i gotówkowego. Banki często nie informują wnioskodawcy o dodatkowych kosztach wynikających z procesu zawierania umowy kredytowej. Sporządziliśmy dla Was zestawienie najpopularniejszych kosztów okołokredytowych, które będą Wam towarzyszyć przy dopełnianiu formalności kredytowych.

1. Koszt wyceny nieruchomości.

Sporządzenie oparatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego to nie mały wydatek. Ponoszą go kupujący nieruchomość(koszt około 600-800 zł). Dokument ten określa wartość nieruchomości. Między innymi na jego podstawie bank wydaje ostateczną decyzję kredytową, ponieważ dostarcza wiedzy o fatycznej wartości nieruchomości. Na podstawie operatu szacunkowego bank stwierdza, czy kwota, o którą ubiega się klient nie przewyższa całkowitej wartości obiektu.Zawiera on szczegółową wycenę (zakres i podstawę prawną wyceny), dokładne informacje na temat opisywanej nieruchomości oraz informacje o posesji, na której znajduje się przedmiot opisu.

2. Koszty notarialne.

Koszty notarialne należą do najwyższych kosztów ponoszonych podczas kupna nieruchomości. Uzależnione są od ostatecznej jej wartości. Akt notarialny sporządzany przez notariusza jest dokumentem wiążącym do sfinalizowania umowy kredytowej. Stawki sporządzenia takiego aktu mogą się różnić w zależności od wybranej placówki, jednak nie mogą przekraczać honorariów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku.

3. Ubezpieczenie kredytu.

Bank, by wydać pozytywną decyzję kredytową musi zabezpieczyć swoje pieniądze i interesy. Najczęściej na ten proces składa się wiele czynników, spośród których możemy wymienić ubezpieczenie kredytu. Nie jest to element obowiązkowy dla kredytobiorcy, lecz może stanowić on podstawę do odmowy udzielenia kredytu przez bank. Za sprawą posiadania owego ubezpieczenia klient jest w stanie wynegocjować z placówką lepsze warunki kredytowania. Jego wysokość jest różna, zależy od kluczowych okoliczności zawarcia umowy (m.in. całej kwoty kredytu czy okresu jej spłacania).

4. Opłaty w Urzędzie Skarbowym.

Nowy właściciel mieszkania ma obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Dzieje się tak w przypadku kupna mieszkania na rynku wtórnym. Wynosi on 2% od wartości mieszkania określonej w akcie notarialnym. Jest to koszt związany z przeniesieniem własności na nowego nabywcę. W przypadku gdy mamy do czynienia z mieszkaniem zakupionym bezpośrednio u dewelopera, kupujący jest zwolniony z tej opłaty.