Jak brać kredyt i kto może go dostać?

Każdy człowiek ma marzenia i każdy mniej lub bardziej dąży do ich realizacji. Na przeszkodzie bardzo często stają bariery finansowe, czyli po prostu brak pieniędzy. Bardzo pomocne może się okazać zaciągnięcie kredytu, który pomoże te marzenia spełnić. Powinniśmy jednak decyzję o zaciąganiu długu dokładnie przemyśleć. Każdy kredyt trzeba spłacić.

Jakie warunki powinniśmy spełnić, by wziąć kredyt?

Występując do instytucji finansowej z wnioskiem o przyznanie kredytu, musimy spełniać odpowiednie warunki. Stawiając nam pewne ograniczenia, kredytodawca zabezpiecza się przed tym, że biorący pożyczkę przestanie ją spłacać. Czasem postawione warunki są trudniejsze, a czasem łatwiejsze do spełnienia.

Kto może dostać kredyt?

Przede wszystkim zostaniemy zbadani pod względem tak zwanej zdolności kredytowej czyli zostanie określone czy jesteśmy w stanie spłacić kredyt w wyznaczonym terminie. Zdolność taką każdy bank określa według własnych kryteriów i dlatego nasza zdolność może być różna w różnych instytucjach finansowych.
Ogromne znaczenie ma też nasza historia kredytowa. Zostanie sprawdzone, czy spłaciliśmy wcześniejsze zobowiązania i czy nasze raty były terminowe. Nasze wcześniejsze zadłużenia możemy sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej.
Co więcej, w wielu wypadkach, zostaniemy poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji jak zaświadczenie o zarobkach czy dokumenty potwierdzające naszą tożsamość. Łatwiejsze będą procedury, kiedy zaciągamy kredyt w banku, w którym od dawna mamy konto osobiste albo korzystamy z innych produktów bankowych.

Ile trzeba zarabiać?

Głównym kryterium podczas udzielania kredytu jest wysokość naszych zarobków. Oczywiste jest to, że im więcej zarabiamy tym wyższą zdolność kredytową wyliczy nam bank. Nie znaczy to jednak, że o pożyczkę mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które mają duże dochody. W przypadku gdy nasze dochody są mniejsze, mniejsza będzie kwota możliwego kredytu albo zostanie wydłużony okres spłaty.

Inne kryteria, jakimi kieruje się kredytodawca

Udzielający kredytu może mieć wiele innych kryteriów jakie bierze pod uwagę kiedy udziela kredytu. Będą to przede wszystkim tak zwane stałe obciążenia, czyli nasze comiesięczne opłaty a głównie to, jaka jest różnica pomiędzy naszymi dochodami a kosztami utrzymania. Na tej podstawie instytucja finansowa określi nasze możliwości dotyczące miesięcznej raty.
Poza tym istotnie okazać się może, że dla banku ważny jest nasz wiek, inne spłacane kredyty, forma naszego zatrudnienia, rodzaj kredytu, o jaki się ubiegamy.
Niekiedy kryterium jest wykształcenie kredytobiorcy, ponieważ banki wychodzą z założenia, że osoby wykształcone mają większe możliwości otrzymania i utrzymania stabilnej, dobrze płatnej pracy. Również za bardziej stabilnych klientów uważane są osoby w związkach małżeńskich.

Kredyty bez zaświadczeń

Istnieje możliwość zaciągania kredytów bez zaświadczeń o zarobkach. Dotyczy to zobowiązań na niższe kwoty. W takim wypadku nasza zdolność kredytowa określana jest jedynie na podstawie naszych oświadczeń o dochodach i comiesięcznych kosztach utrzymania. Można taki kredyt zaciągnąć nawet przez internet lub przez telefon. Liczyć się należy jednak z tym, że kredyty takie mogą okazać się droższe, ponieważ zobowiązania na niższe kwoty są relatywnie droższe.

Zaciągając kredyt nigdy nie należy ulegać emocjom, chwilowym impulsom. Musimy spokojnie rozważyć wszystkie za i przeciw, określić cel naszego kredytu, ile tak naprawdę potrzebujemy pieniędzy. Spełniajmy marzenia, ale musimy pamiętać o tym, że każdy kredyt trzeba spłacić.