Czym są polisy inwestycyjne?

Klient zainteresowany inwestowaniem pieniędzy powinien skupić się na kilku najważniejszych elementach. Pierwszym z nich jest okres trwania umowy. Z biegiem czasu sytuacja finansowa może się zdecydowanie zmienić na niekorzyść, dlatego też należy mierzyć siły na zamiary i uwzględnić również czarny scenariusz związany z koniecznością zmiany pracy czy z całkowitą jej utratą. Długość czasu trwania umowy często związana jest z koniecznością poniesienia kosztów zerwania umowy – w pierwszych kilku latach takie koszty z reguły są bardzo wysokie i sięgają nawet 100% wpłaconych pieniędzy.

Drugim elementem który należy wziąć pod uwagę jest poziom prowizji płaconej przy wpłacie składki. Najczęściej firmy ustalają procentową wartość którą pobierają za każdym razem, gdy posiadacz polisy inwestycyjnej przelewa składkę. Przykładowo, 2% prowizji za wpłatę pieniędzy od 1000 zł obniża o 20 zł wielkość inwestowanych inwestowanych środków – przez co nie wszystkie wpłacone pieniądze pracują na zysk z polisy inwestycyjnej.

Kolejnym elementem na który warto zwrócić uwagę to opłata za zarządzanie pobierana każdego miesiąca. Najczęściej podawana jest ona w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) lub załączniku do OWU. Potrącana jest ona automatycznie każdego miesiąca przez co jest ona praktycznie niezauważalna dla klienta.

Czwartym elementem na który należy zwrócić uwagę jest ilość i jakość dostępnych funduszy inwestycyjnych. Każdy produkt posiada inną ich dostępną ilość. Można wybierać pod względem konkretnego rodzaju funduszy – na przykład fundusze akcji, fundusze obligacji czy rynku pieniężnego, ale można również interesować się konkretnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych którego oferta akurat odpowiada najbardziej posiadaczowi polisy inwestycyjnej.

Polisy inwestycyjne różnią się od siebie pod wieloma względami. Do porównania wybrano te najpopularniejsze. Należą do nich:

Każdy z nich opiera się na nieco innych funduszach (oraz ich ilości) dostępnych dla klientów i pobiera nieco inne koszty. Dla porównania przyjęto założenia, że posiadacz polisy wpłaca co miesiąc kwotę 1000 zł przez 10 lat.

Dodaj komentarz