Czym jest lokata bankowa?

Lokaty w zasadzie od początku istnienia systemu bankowego są podstawowym sposobem na oszczędzanie swoich pieniędzy. Osoby, które korzystają z takiej formy lokowania kapitału nie muszą martwić się o zarządzanie nim, wszystko realizowane jest przez bank, który jednocześnie zobowiązuje się do wypłaty odsetek od zgromadzonego w banku kapitału pieniężnego. Można oczywiście ulokować swoje pieniądze od razu na dłuższy okres czasu, nawet kilku lat, ale w ten sposób dokonuje się zamrożenia kapitału i niestety wcześniejsze zerwanie lokaty bankowej oznaczać może dla klienta po prostu utratę części lub wszystkich naliczonych do tej pory odsetek bankowych.

Tutaj rozwiązaniem problemu jest oczywiście skorzystanie z lokat odnawialnych, zakładanych na określonych warunkach. Klient sam wybiera okres trwania lokaty bankowej oraz sam określa czy powinna być ona odnawiana, a jeśli tak to w jaki sposób. Do wyboru mamy dwa rozwiązania w kwestii sposobu naliczania odsetek bankowych. Pierwszym z nich jest możliwość przelania odsetek bankowych na wskazane konto bankowe w momencie kiedy odnawiana jest lokata bankowa, drugim natomiast jest każdorazowe dołączanie odsetek do zgromadzonego już kapitału, wtedy są one uwzględniane przy naliczaniu kolejnych. Klient powinien mieć możliwość sprawdzenia w systemie bankowym obu tych wartości, a także tego ile razy odnawiana była już lokata bankowa. Tak więc oprócz liczby odsetek zgromadzonych ogółem klienci zobaczyć mogą także tak zwane odsetki bieżące czyli naliczone od momentu odnowienia lokaty bankowej.

Odnawialne lokaty bankowe zakładane są na takich samych lub zbliżonych warunkach do tych, na których założona była podstawowa lokata bankowa, która dopiero jest po określonym czasie odnawiana. Jest to już uzależnione od aktualnej oferty banku. Zerwanie lokaty, po jej odnowieniu oznacza jedynie utratę odsetek zgromadzonych w bieżącym okresie, czyli po momencie odnowienia danej lokaty bankowej. Klient może tego dokonać jeśli aktualna oferta banku wyda mu się nie atrakcyjna lub też zechce ulokować swoje pieniądze w jakikolwiek inny sposób.

Dodaj komentarz