Bank ogłasza upadłość – czy stracę pieniądze na koncie?

Bank ogłasza upadłość – czy stracę pieniądze na koncie?

Rachunki bankowe otwieramy między innymi dlatego, że wydaje nam się, że w banku nasze pieniądze będą najbardziej bezpieczne. Ale upadłość może dotknąć każde przedsiębiorstwo, również bank.  Czy w takiej sytuacji możemy zapomnieć o odzyskaniu środków, które zgromadziliśmy na koncie?

 Osoby, które zakładają rachunki bankowe w jednym z banków działających w naszym kraju mogą być pewne, że w chwili upadłości banku nie stracą swoich pieniędzy. Wszystkie depozyty bankowe objęte są bowiem ochroną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ochronie Funduszu podlegają nie tylko depozyty złożone w bankach komercyjnych, ale także te, które zakładamy w bankach spółdzielczych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zwraca jednak depozytów, które założymy w parabanku.

Pożyczka gotówkowa https://habzafinanse.com.pl/pozyczka-gotowkowa/ pomoże w przejściowych problemach z płynnością finansową.

Ile zwróci nam Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca obecnie wartość środków, które nie przekraczają stu tysięcy euro. Osoby, które gromadziły pieniądze na:

  • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych;
  • lokatach bankowych;
  • rachunkach bieżących

mogą liczyć, że Fundusz wypłaci im środki do tej właśnie wysokości. W przypadku, kiedy zakładamy lokatę na kwotę wyższą niż sto tysięcy euro, nie lokujmy ich na jednym rachunku. Lepiej jest umieścić je na dwóch, czy trzech lokatach. Ale pamiętajmy, aby każda opiewała na kwotę niższą niż sto tysięcy euro. Suma, której wypłatę określono w euro, jest jednak zawsze wypłacana na przeliczeniu na złotówki.

Co z depozytami złożonymi w oddziałach banków zagranicznych?

One także są chronione. Różnica polega jedna na tym, że nie wypłaca tych środków Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale jego odpowiednik z kraju, w którym mieści się główny oddział banku. Jeśli wybraliśmy na przykład oddział banku niemieckiego, to roszczenia zostaną pokryte przez rząd Niemiec.

Kiedy odzyskam swoje pieniądze?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma na wypłatę depozytów dwadzieścia dni licząc od dnia, w którym bank złożył w sądzie wniosek o upadłość. Do tych dwudziestu dni nie liczą się dni ustawowo wolne od pracy. Czyli na pieniądze poczekamy trochę dłużej.

Zobacz także pożyczkę gotówkową, która pomoże w przejściowych problemach finansowych.

Dodaj komentarz