Co warto wiedzieć na temat kredytów studenckich

Co warto wiedzieć na temat kredytów studenckich

Zgodnie z nazwą kredyt studencki adresowany jest do studentów. Dla wielu młodych ludzi jego zaciągnięcie może być jedyną szansą na ukończenie wyższych studiów. Zaletą tego kredytu jest niskie oprocentowanie i odroczony czas jego spłaty. Jednak o kredyt studencki nie mogą ubiegać się wszyscy studenci, aby go uzyskać trzeba spełniać pewne kryteria. Jakie, dowiemy się czytając poniższy tekst.

Dla kogo kredyt studencki?

Z pomocy finansowej w postaci kredytu studenckiego mogą skorzystać studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz doktoranci wyższych uczelni. Podstawowym warunkiem, który należy spełnić jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia. Kolejnym kryterium koniecznym do ubiegania się o ten kredyt jest osiąganie miesięcznego dochodu w rodzinie nie wyższego niż 2300 zł.

Konieczne jest również posiadanie zdolności kredytowej. W przypadku kredytu studenckiego sprawdza jest zdolność kredytowa rodziców lub innych opiekunów prawnych studenta. Wnioski o udzielenie kredytu studenckiego składa się do 15 listopada. Jeżeli z jakichś względów otrzymamy odpowiedź odmowną, możemy spróbować jeszcze raz tym razem w innym banku. Ostatecznym terminem jest wówczas koniec lutego.

Sprawdź także https://habza.com.pl/konsolidacja-chwilowek/.

Jak jest wypłacany kredyt studencki?

W odróżnieniu od innych kredytów, kredyt studencki nie jest wypłacany jednorazowo, ale w kolejnych, wypłacanych co miesiąc transzach. Jedna rata wynosi sześć złotych. Możemy jednak nie otrzymać kolejnych transz, jeżeli w okresie, na którym został nam udzielony kredyt, ustały warunki na podstawie, których kredyt został udzielony.

Pieniądze z kredytu są wypłacane przez dziesięć miesięcy, a więc tylko przez okres roku akademickiego. Maksymalny okres, na jaki kredyt może zostać przyznany wynosi sześć lat. Jedynym wyjątkiem jest kredyt dla studentów studiów doktoranckich. Jest on wypłacany przez okres czterech lat.

Więcej przydatnych informacji na naszym blogu.