Jak szybko pozyskać pieniądze na inwestycje i na co uważać?

 

Niektóre kredyty są rozwiązaniami celowymi, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację określonych przedsięwzięć. Takim rozwiązaniem jest właśnie kredyt inwestycyjny. Znacznie różni się on od kredytów, które można wykorzystać na bieżące potrzeby firmy. Ważne jest, by pamiętać, że kredyt inwestycyjny to forma zobowiązania. Środki finansowe, które z niego pozyskamy, musimy przeznaczyć na określone wcześniej cele inwestycyjne. Taki cel inwestycji określamy już podczas kompletowania dokumentów. Oprócz wniosku o przyznanie kredytu, kluczowy jest szczegółowo rozpisany biznesplan oraz sprawozdanie finansowe. Bowiem tylko na tej podstawie bank będzie w stanie wielowątkowo przeanalizować nasz projekt i podjąć decyzję. A co najważniejsze, dobrze napisany plan inwestycji znacznie zwiększa nasze szanse na otrzymanie pozytywnej odpowiedzi ze strony banku.

Warunki udzielenia kredytu inwestycyjnego

Większość banków oferuje wysokie kwoty kredytów inwestycyjnych, nawet 4 czy 5 milionów złotych. Znajdą się również placówki, które wcale nie ustalają górnej granicy wysokości kredytu. Za to jako maksymalny okres spłaty, znaczna większość banków oferuje od 5 do 7 lat. Jednak w wybranych placówkach, taki kredyt jest udzielany na okres nawet do 20 lat, a czasami także z dodatkową możliwością karencji, nawet do 36 miesięcy. Dzięki temu dopiero po trzech latach realizowania inwestycji, możemy zacząć spłacać raty kapitałowe.

Jakiego wsparcia możemy oczekiwać? Niektóre banki finansują nawet sto procent wysokości nakładów inwestycyjnych (netto) i kredyt VAT. Jednak zazwyczaj oferty kredytów inwestycyjnych dotyczą finansowania jedynie 70-90% kosztów inwestycji. Wówczas niezbędne jest wniesienie wkładu własnego. Całkowity koszt kredytu trudno byłoby policzyć na własną rękę. Bowiem oprocentowanie narzucane jest według zmiennej stopy finansowej WIBOR 3M, rzadziej WIBOR 1M. Biorąc kredyt inwestycyjny w Polsce, jest on udzielany w polskich złotych, a także waloryzowany w euro i dolarach amerykańskich. Tak jak wspomnieliśmy na początku, o udzielenie kredytu należy ubiegać się z odpowiednio rozpisanym planem inwestycji. Na podstawie przedstawionego przez nas biznesplanu, bank uwzględnia przyszłe dochody inwestycji i dopiero wtedy podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu. Co najważniejsze, ubiegać się o takie finansowanie można już od pierwszego dnia działalności gospodarczej.

Zabezpieczenia spłaty kredytu

Przedsiębiorca ubiegający się o taki kredyt, musi w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę zabezpieczenia spłaty kredytu. Jest to forma finansowania kredytu w momencie, gdy przedsiębiorca z różnych przyczyn traci tę zdolność. W grę wchodzi zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji. W ten sposób bank zapewnia sobie bezpieczeństwo. Jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać swojego zobowiązania w postaci kredytu inwestycyjnego, bank może przejąć własność całego przedsięwzięcia. Aby uniknąć takiej sytuacji, kluczowym elementem jest bardzo dobre rozpisanie planu inwestycji. Dzięki temu przedsiębiorca może uzyskać przejrzysty obraz kosztów, a także poprawić “niedociągnięcia”, które mogłyby zagrozić całemu projektowi oraz uniemożliwić spłatę rat kapitałowych.

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu inwestycyjnego?

Jak wspomnieliśmy na początku, kredyt inwestycyjny jest formą finansowania określonych celów. Zatem może on pokrywać koszty tylko i wyłącznie projektu, który został przedstawiony i zatwierdzony przez bank jako przedmiot dofinansowania. Zwykle są to projekty takie jak zakup, budowa lub rozbudowa obiektów. Ale też modernizacja, adaptacja albo remont nieruchomości komercyjnej. Pieniądze z kredytu inwestycyjnego będziemy mogli przeznaczyć również na zakup lokalu przeznaczonego pod wynajem czy odsprzedaż. Znacznie rzadziej, ale znajdziemy także banki, które pozwolą na wzięcie tego rodzaju kredytu w celu spłaty zobowiązań, kredytów, pożyczek i limitów albo w celu konsolidacji kredytów. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli lub zrealizowali już swoje inwestycje, mogą ubiegać się o przyznanie kredytu inwestycyjnego z tytułu refinansowania wydatków inwestycyjnych, poniesionych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Kto może ubiegać się o kredyt inwestycyjny?

Kredyt udzielany jest przedsiębiorcom i osobom fizycznym, wykonującym wolny zawód. Pierwszym kryterium jest prowadzenie własnej działalności przez okres przynajmniej dwunastu miesięcy. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność krócej, także mogą ubiegać się o kredyt inwestycyjny. Wówczas warunkiem koniecznym jest ustanowienie szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu. Istnieje więc fizyczna możliwość przyznania kredytu przedsiębiorcy już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Bowiem bywają sytuacje, w których właściciel jednej lub kilku firm rozpoczyna kolejną działalność. Wtedy bank ma wyraźne wskazania, by podjąć się przedstawionego przedsięwzięcia. Wówczas przedstawi nam propozycję specjalnych środków zabezpieczenia, które umożliwią bezpieczne finansowanie projektu.

Co zrobić, by otrzymać kredyt inwestycyjny?

Na początku należy wybrać odpowiedni bank, którego oferta jest dla nas najbardziej zadowalająca. Wiele kluczowych informacji dotyczących kredytów inwestycyjnych możemy znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych banków. Takie informacje możemy pozyskać również za pomocą infolinii lub w placówce banku. Oferty kredytowe banków mogą różnić się w znacznym stopniu, dlatego też warto dobrze się zastanowić do którego z nich zwrócimy się o wsparcie.

Powinniśmy także zorientować się w kwestii dodatkowych opłat. Na przykład, czy bank pobiera opłatę za samo rozpatrzenie wniosku kredytowego. To bardzo ważne, ponieważ jeśli decyzja ze strony banku będzie odmowna, nasza firma będzie musiała ponieść ten koszt. Wśród banków znajdziemy takie, które rozpatrują wnioski bez dodatkowych opłat, ale również takie, w których samo rozpatrzenie wniosku kredytowego może nas kosztować nawet ponad 1000 złotych. Taka opłata może być ustalona odgórnie, bez względu na kwotę jaką chcielibyśmy uzyskać lub może być określona jako procent od wartości kredytu. W zależności od banku może to być od 0,5 nawet do 4 procent całkowitej wartości. Następnie powinniśmy uzyskać informację, czy konkretny bank sfinansuje naszą inwestycję w stu procentach, czy wymagany jest wkład własny. Jeśli tak, to jaką część inwestycji jest w stanie pokryć. Natomiast w przypadku, gdy bank oferuje stuprocentowe pokrycie kosztów, może to oznaczać, że będziemy musieli spełnić znacznie wyższe wymagania.

Gdy już wybierzemy bank, którego oferta jest dla nas najbardziej atrakcyjna, należy złożyć odpowiedni wniosek, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Przede wszystkim musimy określić jaka kwota będzie nam potrzebna i na jaki cel chcemy ją przeznaczyć. To zaś oznacza konieczność przedstawienia podstawowej specyfikacji i kosztorysu inwestycji. Zaś w przypadku, gdy planujemy złożoną inwestycję, może okazać się, że wymagane będzie przygotowanie kompleksowego biznes planu. To może wiązać się z kolejnymi kosztami, które powinniśmy wcześniej uwzględnić. Zwykle firmy zlecają przygotowanie takiego planu doświadczonej firmie konsultingowej. Warto pamiętać, że dobrze rozpisana inwestycja znacznie zwiększa nasze szanse na uzyskanie kredytu. Kolejnym dokumentem, który będziemy musieli dołączyć, jest wykaz zabezpieczeń, których nasza firma może udzielić. Najbardziej ceniony przez banki jest zastaw na lokacie lub nieruchomości. Do wniosku powinniśmy także dołączyć dokumenty, wskazujące na osiągane przez firmę przychody, na przykład deklaracje podatkowe.

Po złożeniu dokumentów, zostaną one szczegółowo przeanalizowane przez bankowych analityków. Warto złożyć wniosek do kilku banków, by później mieć możliwość wyboru najatrakcyjniejszej oferty. Musimy jednak pamiętać, że podpisanie umowy nie jest jednoznaczne z natychmiastową wypłatą środków. Ich udostępnienie bank uzależnia od spełniania warunków uruchomienia kredytu. Te zaś poznamy jeszcze przed podpisaniem umowy.