Wakacje kredytowe lub karencja w spłacie raty

Kiedy i dla kogo

W sytuacji chwilowych problemów finansowych nie warto narażać się na problemy z bankiem, a raczej skorzystać z wakacji kredytowych lub karencji w spłacie raty i poinformować bank o swoim problemach z wyprzedzeniem, zanim odnotuje brak wpłaty miesięcznej raty. Niespodziewane zdarzenia losowe mogą przydarzyć się każdemu. Biorąc kredyt nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, zwłaszcza kiedy jesteśmy posiadaczami kredytu długoterminowego. Banki chętniej udzielają wakacji kredytowych lub karencji w spłacie raty osobom, które wcześniej nie miały żadnych problemów z bankiem i do tej pory terminowo spłacały raty.

Wakacje kredytowe lub karencja w spłacie raty

Wakacje kredytowe to przerwa w spłacaniu kredytu. Mówiąc bardziej szczegółowo, bank na nasz wniosek, może odroczyć nam termin spłaty całej raty kredytu. Jeśli chodzi o karencję w spłacie rat, odroczenie terminu spłaty dotyczy jedynie części kapitałowej raty kredytu. Oznacza to, że w dalszym ciągu terminowo musimy spłacić część odsetkową raty. O odroczenie terminu spłaty rat możemy starać się na okres od 1 do 12 miesięcy, maksymalnie dwa razy przez cały okres kredytowania.

Nie w każdym banku

To o czym warto pamiętać to fakt, że nie każdy bank ma w swojej ofercie wakacje kredytowe lub karencję w spłacie rat. Nie wiecie co przydarzy się w przyszłości. Przed podpisaniem umowy kredytowej warto więc dowiedzieć się co bank może nam zaoferować w przypadku gdy w naszym życiu pojawią się przejściowe problemy finansowe.

Jak to działa

Kiedy na nasz wniosek bank udzieli pozytywnej decyzji i przyzna nam wakacje kredytowe nie oznacza, że odroczone raty kredytu przepadną. Niestety jak sama nazwa wskazuje jest o tylko odroczenie terminu spłaty, a nie anulowanie poszczególnych rat. W związku z tym kwotę odroczonych rat kredytu bank proporcjonalnie dolicza do pozostałych rat kredytu. Może też doliczyć sumę odroczonych rat do kwoty ostatniej raty. Jest także możliwość wydłużenia okresu kredytowania. W tym przypadku kwota raty pozostanie bez zmian, a okres kredytowania zostanie wydłużony o tyle ile wynosiły wakacje kredytowe. Analogiczna sytuacja ma ma miejsce kiedy bank przyzna nam karencję w spłacie rat, z tym że dotyczy to części kapitałowej raty kredytu. Część odsetkowa raty kredytu musi być przez nas spłacana bez zmian, zgodnie z ustaleniami umowy kredytu.

Dodaj komentarz