Kurs socjoterapii – jakie daje uprawnienia? 

Kurs socjoterapii – jakie daje uprawnienia? 

Problem z funkcjonowaniem jednostki w życiu społecznym to nierzadko występujące zjawisko. Socjoterapia to metoda terapii zajęciowej, która skierowana jest do osób mających trudności z funkcjonowaniem w grupie. Co trzeba zrobić, żeby móc prowadzić socjoterapię? Przede wszystkim musisz posiadać odpowiednie kwalifikacje i odbyte szkolenia. Zobacz, na czym polega kurs socjoterapii i jakie daje uprawnienia. 

Socjoterapia – co to jest? 

Grupa osób, które mogą mieć problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, jest naprawdę duża. Bardzo często zaliczają się do niej dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi, seniorzy, którzy nierzadko są wykluczeni ze społeczeństwa, osoby z niepełnosprawnościami lub zmagające się z uzależnieniami. Socjoterapia to metoda terapii zajęciowej, której celem jest włączenie różnych grup osób do życia społecznego. Metody oraz techniki, które stosowane są na zajęciach, pozwalają uczestnikom na poznanie pozytywnych wzorców zachowań, a także mają okazję na szkolenie umiejętności społecznych. Dzięki temu uczą się, jak przystosować się do życia w społeczeństwie i zyskują szansę na poprawę funkcjonowania w grupie. 

W trakcie socjoterapii uczestnicy budują także poczucie własnej wartości. Poznają samych siebie – swoje mocne i słabe strony oraz uczą się, jak nad nimi pracować. Zajęcia pozwalają także na zaspokojenie potrzeb społecznych i odreagowanie emocjonalne. To bardzo ważne, ponieważ wiele osób trzyma emocje w sobie, co powoduje późniejsze problemy. Co więcej, osoby biorące udział w socjoterapii uczą się rozpoznawania własnych emocji, nazywania ich i radzenia sobie z nimi. Dzięki kompleksowemu podejściu mogą polepszyć swój udział w życiu społecznym. 

Kurs socjoterapii – jakie daje uprawnienia? 

Prowadzenie zajęć z socjoterapii nie jest łatwym zadaniem. Trzeba mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także podejście do drugiego człowieka. W obu tych rzeczach pomaga właśnie kurs socjoterapii. Kurs obejmuje trening interpersonalny oraz elementy treningu integracyjnego, asertywności i komunikacji. Uczestnicy uczą się rozpoznawać zaburzenia i trudności emocjonalne. Dzięki temu są później w stanie pomóc swoim podopiecznym. Kurs socjoterapii przygotowuje uczestników zarówno do pracy z rodziną, jak i indywidualnym klientem oraz grupą. Co ważne, odbyty kurs socjoterapii pozwala na ubieganie się o certyfikat trenera warsztatu lub/i socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (zgodnie z procedurą PTP).