Kiedy mówimy o trudnym kredycie

Jeden kredyt jedna rata

Kiedy bierzemy kredyt w banku, podpisując umowę zobowiązujemy się spłacić zobowiązanie w ratach w ustalonym terminach. Bank zgodnie z umową przekazuje do dyspozycji kredytobiorcy ustaloną kwotę środków pieniężnych. Wzięcie kredytu oznacza, że co miesiąc będziemy mieli do spłaty ratę. Jeden kredyt jedna rata. Pozyskaliśmy bez problemów gotówkę na nowy samochód, a rata w ogóle nam nie ciąży. Decydujemy się więc na kolejny kredyt. Co za tym idzie mamy do spłaty kolejną ratę. Dopóki nie mamy problemu z terminową spłatą należności, mamy zdolność kredytową, nasza historia kredytowa nie ma rys, mamy stałe źródło dochodów, kolejny kredyt otrzymamy bez trudności. Przez to jednak łatwo popaść w pętle kredytów i szybko możemy przecenić swoje możliwości finansowe.

Zdolność kredytowa i sytuacja finansowa

Bank bada naszą zdolność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Dowie się tam zarówno tego czy spłaciliśmy wcześniejsze zobowiązania, czy aktualnie spłacamy zadłużenie oraz czy robimy to w terminach ustalonych w umowie. To wszystko ma wpływ na pozytywną ocenę nas jako kredytobiorcy. Co więcej bank ma obowiązek weryfikacji każdego wnioskodawcy w Biurze Informacji Kredytowej.

Jednak to nie wszystko. Poza tym bank sprawdza naszą sytuację finansową. Ma to na celu weryfikację czy będziemy w stanie spłacać zaciągnięty kredyt. Tutaj ważne jest przede wszystkim źródło naszego dochodu (np. umowa o pracę, emerytura, renta, przychód z działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego itd.) oraz jego wysokość. Ponadto bank bada ile miesięcznie wydajemy na utrzymanie oraz ile wynoszą nasze opłaty stałe oraz wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Ważna jest także sytuacja rodzinna i to ile osób pozostaje na naszym utrzymaniu.

Trudny kredyt

To wszystko decyduje o tym czy mamy szansę na kredyt. Jeśli po przeczytaniu powyższego jesteś pewny, że nie dostaniesz kredytu o pomoc zwróć się do firmy pośredniczącej w pozyskaniu kredytu. Taka firma specjalizuje się z pozyskiwaniu trudnych kredytów, czyli takich, których nie otrzymasz od ręki w placówce w banku. Mówiąc o trudnym kredycie mamy bowiem na myśli trudności związane z jego pozyskaniem. Nie ryzykuj i nie wysyłaj kolejnych wniosków o kredyt samodzielnie. Już trzy odmowy banku mogą przesądzić o tym, że nie otrzymasz kredytu. Firmy pomagające pozyskać kredyt prowadzą negocjacje na szczeblu decyzyjnym i mają nie tylko większe doświadczenie ale i możliwości.

Dodaj komentarz