Dlaczego warto inwestować na giełdzie?

Dlaczego warto inwestować na giełdzie?

Można zaobserwować, że z roku na rok coraz większa liczba osób zastanawia się nad inwestowaniem swoich pieniędzy na giełdzie. Oczywiście nie wszyscy jeszcze przekonali się do wspomnianej formy zarabiania pieniędzy. Jakie są największe atuty inwestowania na giełdzie?

Możliwość wspierania rozwoju polskich spółek

Warto mieć świadomość, że osoby, które kupują akcje określonej firmy stają się jej współwłaścicielami. Ponadto inwestor wspiera przedsiębiorstwo swoim kapitałem. Przedsiębiorstwo może dzięki temu wykorzystać go na swój rozwój. Przełoży się to na wzrost akcji, dzięki czemu dana osoba będzie mogła sprzedać je z zyskiem. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że inwestorzy mogą dowolnie według uznania wybierać spółki do swojego portfela. Nie można zapomnieć, że inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych sprawia, że określona osoba przyczynia się do rozwoju rynku kapitałowego. Godny uwagi jest fakt, że w rozwiniętych społeczeństwach inwestowanie na giełdzie jest powszechnym zjawiskiem.

Ochrona swoich oszczędności przed inflacją

Jak wiadomo banki obecnie oferują praktycznie zerowe stopy procentowe. Można mieć całkowitą pewność, że w najbliższych latach sytuacja nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że ludziom nie opłaca się trzymać swoich pieniędzy na lokacie w dłuższej perspektywie. Tracą one bowiem na wartości. Ponadto nie można spodziewać się większego zysku bez podjęcia ryzyka. Osobom, które nie chcą, by ich pieniądze straciły swoją moc nabywczą, rekomendowane jest podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Oczywiście część oszczędności można bez większego problemu ulokować na giełdzie papierów wartościowych. Należy pamiętać o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Warto inwestować w spółki z różnych sektorów gospodarki. Należy mieć świadomość, że nigdy nie ma gwarancji, że nie straci się części zainwestowanych środków pieniężnych. W przypadku właściwego dobrania spółek do swojego portfela można uchronić się przed inflacją. Świetnym rozwiązaniem będzie stawianie na spółki, które systematycznie wypłacają dywidendy. Trzeba także sprawdzić sytuację finansową poszczególnych przedsiębiorstw.

Możliwość zabezpieczenia swojego kapitału na emeryturę

Koniecznie należy wspomnieć o zabezpieczeniu swojego kapitału na emeryturę. Warto wiedzieć, że na rynku dostępne są świetne produkty oszczędnościowe. Trzeba wśród nich wymienić Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), a także Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Umożliwiają one osobom zainteresowanym ulokować pieniądze na giełdzie w dłuższym terminie, a następnie rozbudowywać swój portfel inwestycyjny. Do zdecydowanie największych zalet wspomnianych IKZ oraz IKZE należy zaliczyć zwolnienie z podatku Belki i od dywidendy. Oczywiście korzyści podatkowe można uzyskać dopiero wtedy, gdy wypłaci się pieniądze z IKZE po 60 roku życia i z IKZE po 65 roku życia. Z kolei wadą zabezpieczenia swojego kapitału na emeryturę na giełdzie będzie narażenie się na ryzyko inwestycyjne.

Czy każda osoba może inwestować na giełdzie?

Warto wiedzieć, że decyzja o tym, jak dana osoba ulokuje swój kapitał będzie zależała tylko od niej. Oznacza to tym samym, że ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność. Czy każdy może inwestować na giełdzie? Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na wspomniane pytanie. Osobom, które mają awersję do ryzyka rekomendowane jest odpuszczenie sobie inwestowania na giełdzie. Warto wtedy bardzo poważnie zastanowić się nad zbiorowymi formami lokowania środków pieniężnych. Doskonałym przykładem mogą być fundusze inwestycyjne. Z kolei przygoda osób ze skłonnościami hazardowymi może zakończyć się tragicznie, jeżeli zaczną inwestować na giełdzie. Każdy może zainwestować część swoich pieniędzy na giełdzie. Warto jednak wcześniej zdobyć odpowiednią wiedzę. Rekomendowane jest osobom zainteresowanych inwestowanie tylko takiego kapitału, którego strata nie będzie odczuwalna. Ponadto nie jest zalecane inwestowanie w jedną firmę więcej niż 5% kapitału.

Dodaj komentarz