Depozyt bankowy – co to jest?

Jeśli zostaje nam zaproponowane ulokowanie swoich oszczędności na depozycie bankowym, warto dowiedzieć się, co to za lokata bankowa. Okazuje się bowiem, że jest ich bardzo wiele, a jedna od drugiej różni się pod wieloma względami. Zanim ulokujemy swoje ciężko zarobione pieniądze warto zrobić porównanie lokat w bankach w poszczególnych bankach. Można chodzić od banku do banku i zbierać foldery reklamowe, można również posłużyć się internetem, pomocny także może okazać się nasz ranking lokat, przygotowany na rok 2013.

Co to jest lokata bankowa?

Z założenia lokata bankowa jest czymś odwrotnym do pożyczki czy kredytu, a więc jest umową między placówką bankową czy też inną instytucją finansową, a klientem, który może być osobą fizyczną czy też przedstawicielem danego przedsiębiorstwa. W umowie tej przewidziany jest fakt powierzenia przez klienta swoich oszczędności danej instytucji finansowej na z góry określony termin. W wyniku tego bank wynagradza klienta poprzez wypłacanie mu należnych odsetek. Należy jednak wiedzieć, że naliczane są one zwykle dopiero po upływie określonego w umowie czasu, w związku z tym przedterminowe wycofanie środków może wiązać się z nie wypłaceniem ich klientowi. Wartość odsetek to określone oprocentowanie, które naliczane jest w ramach konkretnego depozytu. Zwykle będzie ono tym większe, im kwota kapitału będzie wyższa, a czas inwestowania dłuższy.

Lokata bankowa, czyli depozyt złożony w banku na określony czas.

W zależności od cech wspólnych danych depozytów możemy wyszczególnić różne grupy. Do pierwszych z nich zaliczamy lokaty krótko i długoterminowe. Za pierwsze z nich uważa się każdą lokatę zakładaną na okres nie dłuższy niż jeden rok, a więc na przykład na trzy, sześć czy dwanaście miesięcy. Z kolei jako lokata długoterminowa określa się depozyty zakładane na czas dłuższy, jednakże zwykle nie przekracza on sześciu lat. Mamy również do czynienia z depozytami jednorazowymi, które jak sama nazwa wskazuje nie ulegają automatycznemu przedłużaniu, natomiast cała suma kapitału łącznie z naliczonymi do niej odsetkami zostaje przekazana klientowi w momencie zakończenia trwania inwestycji. Natomiast w przypadku zobowiązań odnawialnych, mamy do czynienia z automatycznym jego przedłużeniem, o ile umowa nie stanowi inaczej. Biorąc pod uwagę cechy poszczególnych depozytów możemy wyróżnić między innymi:

lokaty terminowe,
lokaty jednodniowe,
lokaty progresywne,
lokaty dynamiczne,
lokaty nocne
lokaty rentierskie,
lokaty internetowe.

Zdecydowanie najczęściej wybierane przez klientów są lokaty terminowe, gdyż wydają się im one najbardziej bezpieczne. W tym przypadku klient przekazuje bankowi swoje środki finansowe, a po określonym czasie kapitał zakładowy zostaje powiększony o należne odsetki. Ważne jest, że kapitalizacja odsetek ma miejsce dopiero po zakończeniu okresu ustalonego w umowie. Lokaty jednodniowe, inaczej nazywane dziennymi były do niedawana bardzo popularne, umożliwiały on bowiem uniknięcie podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Dzięki temu, że kapitalizacja odsetek dokonywana była codziennie, zyski były na tyle niewielkie, że nie poddawane były opodatkowaniu. Niestety nowelizacja ordynacji podatkowej zmieniła sposób naliczania podatku i zakończyła, krótki żywot popularnej lokaty antypodatkowej. Innym rodzajem depozytów jest lokata progresywna. Lokaty progresywne dają możliwość dopłacania kolejnych środków pieniężnych do tych, które wcześniej zostały zdeponowane. Dzięki temu niekonieczne jest podpisywanie coraz to nowych umów, co w znaczny sposób ogranicza różnego rodzaju formalności. Natomiast dzięki podwyższaniu wysokości środków depozytu, wzrostowi ulegają również naliczane do niego odsetki. Jak widać banki dają nam możliwość korzystania z różnego rodzaju depozytów, aby wybrać coś dla siebie trzeba zrobić rzetelne porównanie lokat i zdecydować się na jakich cechach depozytu najbardziej nam zależy.

Dodaj komentarz