Co to jest biznes plan?

Chcesz wiedzieć, czy Twój pomysł na biznes będzie rentowany, co potrzebujesz do prowadzenia biznesu i jak krok po kroku dojść do celu? Rozwiązaniem jest biznes plan.

Co to jest biznes plan?

Biznesplan to dokument, który pokazuje na piśmie cele firmy, jej strukturę, jakie strategie będzie stosowała, aby osiągnąć swoje cele, jakie inwestycje są niezbędne do uruchomienia projektu oraz jak będą rozwiązywane przyszłe problemy firmy. Innymi słowy, chodzi o określenie, jakie możliwości i zasoby są obecnie dostępne i jak pożądany cel zostanie osiągnięty.

Biznesplan może być przydatny do realizacji kilku celów biznesowych:

 • Lepsze poznanie swojej firmy.
 • Znalezienia inwestorów dla projektu.
 • Aby wiedzieć czy Twój biznes lub projekt jest opłacalny czy nie.
 • Aby wprowadzić ulepszenia do obecnego projektu.

Jak stworzyć skuteczny biznes plan

Biznesplan może mieć różną strukturę, ale powinien zawierać następujące podstawowe elementy:

 1. Strona tytułowa i spis treści. Na stronie tytułowej znajdą się dane firmy (nazwa, adres, strona internetowa, e-mail i logo), a w spisie treści wyszczególnione zostaną wszystkie sekcje biznesplanu.
 2. Streszczenie. Jest to podsumowanie najważniejszych aspektów planu. Nie powinno być nadmiernie długie i powinno przyciągać uwagę, aby ten, kto go przeczyta, chciał poznać resztę treści planu. Podkreśl najbardziej atrakcyjne dane i nie stosuj pomysłów, które są zbyt długie i skomplikowane.
 3. Czynnik wyróżniający Twoją firmę. W tej części powinieneś krótko wyjaśnić jak narodziła się Twoja firma, jaką miała historię i co ją odróżnia od innych konkurencyjnych firm. Jest bardzo prawdopodobne, że istnieją inne firmy, które rozwiązują tę samą potrzebę co Twoja, więc powinieneś zadać sobie pytanie, jak zamierzasz się wyróżnić.
 4. Badania rynku. W tej części powinieneś przeanalizować rynek, na którym zamierzasz działać: wielkość, potencjał wzrostu i oczekiwany zysk.
  Jaką strategię zamierzasz zastosować. Chodzi o opisanie swojego potencjalnego klienta oraz strategii, które zamierzasz przeprowadzić, aby osiągnąć cele i sprzedać swoje produkty lub usługi.
 5. Jakie będą Twoje źródła dochodu. Ta analiza finansowa źródeł przychodów firmy powinna obejmować takie aspekty jak: struktura kosztów, marże, wydatki, ceny i tak dalej.
 6. Plan awaryjny. Może się zdarzyć, że biznes nie radzi sobie dobrze lub że odnosi duży sukces, dlatego należy zaplanować, co zrobić w obu okolicznościach. Powinieneś ocenić ryzyko związane z Twoją działalnością, określić obszary, w których możesz popełnić błąd i wyjaśnić, co zrobiłbyś w takim przypadku.
 7. Załączniki. Dołącza się zwykle dane z badań rynkowych, specyfikacje techniczne produktu lub usługi, CV osób wchodzących w skład zespołu, zdjęcia, plany, nazwy potencjalnych klientów itp.

Dodaj komentarz