Biznes międzynarodowy – wykorzystaj faktoring eksportowy 

Prowadzenie biznesu z klientami zagranicznymi nierzadko wiąże się z możliwością długiego oczekiwania na realizację płatności. W takim przypadku narażona zostaje płynność finansowa naszej firmy. Jak rozwiązać ten problem? Wykorzystaj faktoring eksportowy, który pozwoli Ci na realizację bieżących zapotrzebowań firmy. Czym dokładnie jest faktoring eksportowy i kiedy warto z niego skorzystać? 

Faktoring eksportowy – czym się wyróżnia? 

Współpraca z klientami międzynarodowymi ma specyficzny charakter. Trzeba się spodziewać, że czas oczekiwania na płatności może być znacznie wydłużony. Nierzadko zdarza się, że kontrahenci zagraniczni opłacają faktury nawet po 120 dniach. Niestety taki czas oczekiwania z perspektywy przedsiębiorcy jest wyjątkowo niekorzystny. Takie sytuacje mogą zagrozić płynności finansowej firmy. Jak rozwiązać powyższy problem? Najlepszą opcją jest skorzystanie z usługi faktoringu eksportowego. 

Ta metoda faktoringu skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą biznesy z zagranicznymi kontrahentami. Firma faktoringowa wykupuje nieopłacone, ale nieprzeterminowane faktury. Dzięki tej usłudze możesz uzyskać finansowanie na bieżącą działalności firmy. Jak więc działa faktoring eksportowy? Musisz przekazać faktorowi eksportowemu kopię faktury wystawionej klientowi. Faktor przekazuje Ci należne pieniądze i od tego momentu kontrahent będzie miał obowiązek uregulowania płatności z faktorem. 

Kiedy warto skorzystać z usługi faktoringowej? 

Usługa faktoringu to rozwiązanie dla przedsiębiorców, których biznes opiera się na sprzedawaniu usług lub towarów z długim terminem płatności. Jeśli borykasz się z zauważalnymi przestojami finansowymi, to możesz zdecydować się na usługę faktoringu. Co ważne, opiera się ona nie tylko na finansowaniu należności, ale także na pośrednich ofertach. W ramach faktoringu możesz skorzystać z usługi zarządzania wierzytelnościami, windykacji, czy przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców. Pamiętaj jednak, że usługa finansowania faktoringu opiera się na finansowaniu faktur, których termin ważności jeszcze nie upłynął. 

Wykorzystaj faktoring eksportowy 

Dla rozwoju biznesu naturalnym jest chęć poszukiwania nowych rynków zbytu. Nierzadko kolejnym krokiem są rynki zagraniczne. Zanim jednak zdecydujemy się na współpracę z międzynarodowymi kontrahentami, to warto się zabezpieczyć. Jednym z działań jest zapoznanie się z usługą faktoringu eksportowego. Dzięki temu możesz zapewnić płynność finansową swojej firmie, jednocześnie poszerzając rynek zbytu. 

Dodaj komentarz