Wypadek w drodze do pracy – co należy wiedzieć na ten temat?

Mówi się, że “wypadki chodzą po ludziach” i trzeba przyznać, iż jest w tym całkiem sporo racji. Co jednak zrobić, jeżeli w drodze do pracy ma się jakiś wypadek? Czy można coś z tym zrobić? Warto to sprawdzić, aby zwiększyć świadomość pracowników.

Czym jest wypadek w drodze do pracy?

Aby można było mówić o tym, że ma się do czynienia z wypadkiem w drodze do pracy, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • musi być to wydarzenie nagłe,
  • zostało ono wywołane przyczyną zewnętrzna,
  • nastąpiło w drodze do pracy lub do miejsca, gdzie wykonuje się obowiązki zawodowe, o ile ta droga była najkrótsza i nie została w tym momencie przerwana.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy droga nie należała do najkrótszych, jednak ze względów komunikacyjnych, była ona dla danej osoby najlepsza, aby móc bez problemu dotrzeć do zakładu pracy. Osoby, jakie mają problem z rozstrzygnięciem, czy mieli do czynienia z takim rodzajem wypadku, czy też nie, mogą poprosić o pomoc przedstawiciela BHP, który odpowie na to pytanie.

Ustalenie przyczyn okoliczności wypadku w drodze do pracy

Pracownik, który był uczestnikiem takiego wypadku, będzie brał udział w tzw. ustalaniu przyczyn okoliczności. Jest to konieczne z tego względu, że tylko wtedy będzie można rozsądzić, czy danej osobie należy się odszkodowanie, czy też nie. Aby móc takie okoliczności ustalić, trzeba będzie zdobyć:

  • oświadczenie osoby poszkodowanej co do czasu, miejsca i całych okoliczności zdarzenia,
  • jeżeli sama osoba poszkodowana (pracownik) nie może takiego oświadczenia złożyć, ponieważ np. znajduje się w śpiączce, to mogą to zrobić za niego najbliżsi członkowie rodziny,
  • informacje od osób, jakie na miejscu zdarzenia i później udzielały pomocy osobie poszkodowanej, jak również podmiotów, jakie badały okoliczności całego wypadku,
  • ustalenia od człowieka, który będzie odpowiedzialny za sporządzenie karty.

Kto ustala przyczyny okoliczności wypadku w drodze do pracy?

Całość spoczywa na głowie pracodawcy. Ten ma prawo do tego, aby wyznaczyć wewnętrznych inspektorów BHP, aby Ci zajęli się badaniem sprawy. Jest to bardzo ważne, ponieważ w grę wchodzą nie tylko pieniądze z ubezpieczenia, ale także ewentualna wysokość wynagrodzenia, którą pracownik będzie otrzymywał, jeżeli będzie znajdował się na zwolnieniu chorobowym. Ważne jest to, aby w tej kwestii dochodzić swoich praw, aby żaden pracownik nie poczuwał się pokrzywdzony. W szczególności, że jego zwolnienie chorobowe będzie wynosić długi okres. Należy przy tej okazji powiedzieć, że można mieć także do czynienia z wypadkiem w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, jednak jest to już inna forma.

Dodaj komentarz