Co grozi za niespłacenie chwilówki?

Wiele osób decyduje się na chwilówki w celu sfinansowania określonych zakupów, czy też przedsięwzięć. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie zaciągać zobowiązań przekraczających indywidualne możliwości finansowe. Nieregulowanie należności może się bowiem wiązać z poważnymi konsekwencjami.

Dlaczego terminowe spłacanie zobowiązań jest ważne?

Wyznaczone w umowie z instytucją udzielającą pożyczki terminy spłaty powinny być przestrzegane. Gdy dłużnik nie reguluje należności zgodnie z kontraktem, podmiot, u którego zostało zaciągnięte zobowiązanie, może naliczać odsetki. Oznacza to, że pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych środków, które są niejako karą za opóźnienie w spłacie. Gdy przekroczenie terminu płatności jest znaczące lub też nie dochodzi do zwrotu należnych pieniędzy, odsetki mogą być naprawdę duże. Ponadto pożyczkodawca ma prawo:

  • dochodzić swoich roszczeń w sądzie,
  • sprzedać dług przykładowo firmie zajmującej się windykacją.

W przypadku, gdy pożyczkobiorca od początku wiedział, że nie będzie w stanie zwrócić chwilówki wraz z należnymi opłatami lub też posługiwał się nieprawdziwymi informacjami w celu jej uzyskania, może zostać on oskarżony o oszustwo. W takich okolicznościach, gdy zarzuty zostaną udowodnione przed sądem, ponosi on odpowiedzialność karną za swoje działania.

Jakie działania może podjąć podmiot dochodzący należności – co grozi za niespłacenie chwilówki?

Instytucja udzielająca chwilówki może sprzedać dług – często jest on przekazywany do firmy windykacyjnej, która następnie próbuje odzyskać zadłużenie. Niemniej jednak pożyczkodawca może również wystąpić ze swoimi roszczeniami do sądu. Jeśli potwierdzi on, że zobowiązanie rzeczywiście istnieje i nie zostało uregulowane, zostaje wydany nakaz zapłaty. Wówczas egzekucją należności zajmuje się komornik, który może:

  • zająć konto bankowe dłużnika,
  • przeprowadzić zajęcie nieruchomości lub rzeczy ruchomych należących do osoby niespłacającej zobowiązania.

Komornik dysponuje różnego rodzaju narzędziami, które pozwalają mu odnaleźć majątek osoby zadłużonej. W przypadku, gdy dłużnik zostanie poproszony o złożenie oświadczenia dotyczącego posiadanego majątku, zatajenie prawdy wiąże się z odpowiedzialnością karną, podobnie jak ukrywanie pieniędzy, czy przedmiotów. Wierzyciel ma więc dosyć szerokie możliwości w sferze dochodzenia swoich roszczeń.

Zaciąganie zobowiązań – o czym trzeba pamiętać, decydując się na to?

Analizując, co grozi za niespłacenie chwilówki, można dostrzec, że konsekwencje nieregulowania zobowiązań mogą być bardzo poważne i skutkować dużymi komplikacjami w codziennym życiu. Dlatego właśnie osoby, które zastanawiają się nad skorzystaniem z takiego rozwiązania, powinny dokładnie zastanowić się nad tym, czy są w stanie spłacić zadłużenie w terminie.

Dodaj komentarz