Zabezpieczenie kredytu: co to takiego?

Zabezpieczenie kredytu: co to takiego?

Decydując się na zaciągnięcie kredytu w banku, możemy zetknąć się z zabezpieczeniem kredytu. Jest to dla banku sposób na zmniejszenie ryzyka, jakie ponoszone jest w związku z pożyczeniem pieniędzy. Zabezpieczenie kredytu jest korzystne również dla kredytobiorcy, który może wówczas liczyć na bardziej atrakcyjne warunki. Zobaczmy na jakie zabezpieczenie kredytu może zdecydować się bank.

Zabezpieczenie kredytu – co to takiego?

Zabezpieczenie kredytu to narzędzie, które zmniejsza ryzyka banku w związku z pożyczeniem pieniędzy. Wspomnieliśmy o tym już we wstępie. Dzięki zabezpieczeniu bank może liczyć na zwrot należności nawet wówczas, gdy kredytobiorca z jakiegoś powodu przestaje wywiązywać się ze swoich zobowiązań.

Jak zabezpieczenie kredytu wpływ na jego koszt?

Okazuje się, że zabezpieczenie kredytu ma istotny wpływ na koszt kredytu. Na ogół zabezpieczenie sprawia, że koszt, które musi ponieść kredytobiorca zmniejszają się. Dzieje się tak dlatego, że zabezpieczenie przekłada się na mniejsze ryzyko, które ponosi bank.

Jakie są rodzaje zabezpieczenia kredytu?

Bank może zdecydować się na zabezpieczenie osobiste bądź rzeczowe. Do zabezpieczeń osobistych zalicza się:

  • weksle;
  • gwarancje bankowe;
  • poręczenie;
  • przejęcie długu;
  • przystąpienie do długu;
  • cesję wierzytelności.

Z kolei zabezpieczenie rzeczowe to zastaw ogólny, rejestrowy, kaucja, hipoteka (stosowana przez banki bardzo chętnie), blokowanie środków na koncie bankowym, ubezpieczenie kredytu, kaucja. W grę wchodzi również przywłaszczenie na zabezpieczenie.

Kto decyduje o rodzaju zabezpieczenia?

To oczywiście bank podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą tego, jaki rodzaj zabezpieczenia kredytu chce zastosować. Warto jednak pamiętać, że zawsze można w tej kwestii próbować z bankiem negocjować. Jeśli jakiś rodzaj zabezpieczenia wyjątkowo nam odpowiada, można zasugerować jego zastosowanie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że bank przy wyborze rodzaju zabezpieczenia bierze pod uwagę kilka istotnych kryteriów. Istotny wpływ na wybór formy zabezpieczenia ma oczywiście rodzaj kredytu. Nie bez znaczenia jest także jego wysokość. Przy bardzo dużych kredytach bank może zdecydować się nawet na więcej niż jedno zabezpieczenie. Oprócz tego pod uwagę brane są również:

  • czas, na jaki udzielany jest kredyt;
  • sytuacja finansowa kredytobiorcy;
  • status prawny kredytobiorcy.

Dopiero po dokładnej analizie tych czynników bank proponuje rodzaj zabezpieczenia.

Stosowanie zabezpieczenia kredytu jest obecnie powszechną praktyką banków. Nawet przy stosunkowo niewielkich kwotach pojawia się zabezpieczenie.