Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie hipotecznym na 30 lat

Kredytem hipotecznym określa się kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Główną cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest to, że umowa kredytowa zawierana jest na długi czas oraz na wysoką kwotę. Podczas analizy wniosku kredytowego branych pod uwagę przez bank jest kilka czynników, a można do nich zaliczyć przede wszystkim: wkład własny kredytobiorcy, historia kredytowa oraz zdolność kredytowa. Kredyt hipoteczny w większości banków jest udzielany na 30 lat.

Kredyt hipoteczny na 30 lat

Główną cechu kredytu hipotecznego na 30 lat jest to, że kredytobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia znacząco większej kwoty odsetek, niż w przypadku zobowiązania na 20 lat. 30 lat jest maksymalnym okresem kredytowania, na jaki wyrażają zgodę instytucje bankowe. Natomiast duże znaczenie w tej sytuacji ma także wiek osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny. Im kredytobiorca jest starszy, tym większe prawdopodobieństwo, że bank nie wyrazi zgody na zbyt długi okres kredytowania.

Kto może wnioskować o kredyt hipoteczny na 30 lat?

O kredyt hipoteczny na 30 lat może wnioskować osoba, która:

  • jest maksymalnie w wieku 40-45 lat
  • posiada odpowiednio wysoką zdolność kredytową – w sytuacji kredytu hipotecznego, zdolność kredytowa jest liczona przez bank przez pryzmat kolejnych 30 lat

Nawet, gdy kwalifikujemy się do otrzymania kredytu hipotecznego na tak długi okres spłaty, powinniśmy w rzetelny sposób zastanowić się, czy będzie to najkorzystniejsze rozwiązanie w naszej sytuacji. Chodzi przede wszystkim o to, aby mieć takie raty do spłaty, z którymi będziemy się w stanie uporać.

Co należy zaliczyć do wad i zalet kredytu hipotecznego na 30 lat?

Jeżeli chodzi o wady kredytu hipotecznego na 30 lat to należy do nich zaliczyć w szczególności: spłacanie większych odsetek, jak również ryzyko wystąpienia różnorodnych zdarzeń losowych, które będą mogły przyczynić się do niemożności regulowania rat w wyznaczonym terminie. Z kolei do zalet można zaliczyć między innymi niższe oprocentowanie.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny na 30 lat bez wkładu własnego?

W niektórych sytuacjach banki wyrażają zgodę na udzielenie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Do sytuacji tych zalicza się między innymi:

  • posiadanie innej nieruchomości, które będzie służyła, jako zabezpieczenie kredytu
  • posiadanie na własność działki budowlanej, na której będzie stał dom – działka może zostać uznana, jako wkład własny
  • skorzystanie z oferty dewelopera, która jest pożyczką przeznaczoną na wkład własny

Czasami banki są w stanie wyrazić zgodę na udzielenie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego również w przypadku, gdy osoba nam bliska posiada na własność jakąś nieruchomość. W takiej sytuacji wymagany będzie wpis do hipoteki właściciela, natomiast musi się on stać zarazem drugim kredytobiorcą.