Wszystko co musisz wiedzieć o długach

O czym należy pamiętać sprzedając mieszkanie?

Każdego roku coraz więcej osób w naszym kraju popada w zadłużenia. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, ponieważ zaciągają oni w sposób nieumiejętny pożyczki i kredyty, których nie są w stanie spłacić. Największym ryzykiem związanym z możliwością powstania zadłużenia jest branie tak zwanych chwilówek. W niniejszym wpisie, chcielibyśmy przekazać Państwu wszystkie najważniejsze informacje związane z kwestią długów.

Co przyczynia się do tego, że nasze społeczeństwo z roku na rok coraz bardziej się zadłuża?

Wiele aspektów powoduje to, że nasze społeczeństwo z roku na rok coraz bardziej się zadłuża. A trzeba tutaj zaliczyć takie elementy jak: utrata pracy, wystąpienie ciężkiej choroby, problemy z hazardem, nieprzemyślane zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek, jak również brak nawyku oszczędzania.

Co można zmienić w swoim postępowaniu, aby nie wpaść w spiralę długów?

Aby nie wpaść w spiralę długów trzeba przede wszystkim nie zaciągać kolejnych pożyczek i kredytów na spłatę swoich wcześniejszych nieuregulowanych zobowiązań finansowych, ponieważ w taki sposób na pewno nigdy nie uda nam się wyjść z długów. Należy też pamiętać, aby przed zaciągnięciem jakiegokolwiek kredytu dokładnie przeanalizować swoją obecną sytuację finansową, by przełożyć siły na zamiary. W związku z tym, jeżeli z góry zakładamy, że nie uda nam się spłacić w terminie danego zobowiązania finansowego to nie powinniśmy go brać, ponieważ spóźnianie się w spłacie kredytu może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, utrzymujących się nawet przez okres kilku lat.

Jakie są konsekwencji nieterminowo spłacanych kredytów?

Do konsekwencji związanych z nieterminowym spłacaniem kredytów trzeba zaliczyć: negatywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej, umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Dłużników, jak również nie możność zaciągnięcia kolejnych zobowiązań finansowych nawet przez okres pięciu lat.

Czym jest BIK?

BIK jest to skrót od Biura Informacji Kredytowej. Miejsce to służy do przechowywania, ale również udostępniania innym podmiotom informacji o tym, w jaki sposób regulujemy zobowiązania finansowe. Wpisy w Biurze Informacji Kredytowej mogą być pozytywne, bądź negatywne. Te drugie pojawiają się, gdy kredytobiorca spóźni się z zapłatą kredytu 30 dni. Przy czym trzeba pamiętać również o tym, że istnieje możliwość usunięcia takiego negatywnego wpisu. Wpis można usunąć w każdej sytuacji, gdy nieterminowość spłaty zobowiązania finansowego nie przekroczyła 60 dni. Wtedy należy wysłać wniosek o usunięcie takiego wpisu do instytucji, z którą zawieraliśmy umowę kredytu, a następnie instytucja ta przekazuje taką informację do Biura Informacji Kredytowej. Trzeba również zaznaczyć, aby uważać na firmy prawne, które oferują pomoc w usuwaniu takich informacji. Nie warto korzystać z ich usług, ponieważ nie są one tanie, a przez przypadek mogą przyczynić się do usunięcia także tych pozytywnych wpisów na nasz temat. Bowiem musimy pamiętać, że dzięki pozytywnym wpisom o wiele łatwiej będzie nam uzyskać jakikolwiek kredyt w przyszłości, bądź wziąć jakiś przedmiot na raty.

Czym jest Krajowy Rejestr Dłużników?

Krajowy Rejestr Dłużników jest to nic innego jak jedno z biur informacji gospodarczej, które gromadzi, przetwarza i udostępnia dane o wszystkich dłużnika na terenie naszego kraju. Do rejestru takiego może trafić każda osoba, której zaległość w spłacie zobowiązania finansowego wyniosło więcej niż 60 dni. Ważną informacją jest także to, że w chwili obecnej Krajowy Rejestr Dłużników nie jest publiczny, ale ma się do zmienić w lipcu 2021 roku.