Scoring kredytowy: czym jest i co konsument powinien o nim wiedzieć?

Scoring kredytowy: czym jest i co konsument powinien o nim wiedzieć?

Ocena zdolności kredytowej to procedura, z którą spotkamy się za każdym razem, kiedy będziemy wnioskować o jakąkolwiek formę kredytu w banku. Dotyczy to więc zarówno dużych i wieloletnich zobowiązań, jak chociażby kredyt hipoteczny, jak też mniejszych form kredytowych, by wymienić tutaj kredyt gotówkowy, kartę kredytową czy zakup ratalnych.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że proces oceny naszej zdolności kredytowej będzie znacząco różnić się nie tylko w zależności od danego banku, lecz również zależnie od rodzaju kredytu, o jaki wnioskujemy.

Co trzeba wiedzieć o zdolności kredytowej?

Ze zdecydowanie prostszym wariantem oceny naszej zdolności kredytowej stykamy się w sytuacji składania wniosku o różne odmiany kredytu konsumenckiego. Mowa więc tutaj zarówno o wspominanych już kartach kredytowych lub kredytach gotówkowych, jak też zobowiązaniach udzielanych przez instytucje pożyczkowe (Ustawa o Kredycie Konsumenckim definiuje jako kredyt konsumenckich również ofertę instytucji pożyczkowych).

W tym wypadku kredytodawca najpewniej będzie chciał sprawdzić jedynie podstawowe informacje na nasz temat. Można więc tutaj wymienić takie czynniki, jak wysokość miesięcznych dochodów, posiadane zobowiązanie, charakter zatrudnienia czy historię w BIK.

Zupełnie inaczej wygląda jednak scoring kredytowy w przypadku np. kredytów hipotecznych. W tym zakresie nie warto się sugerować przykładowo różnymi kalkulatorami zdolności kredytowej, jakie znajdziemy w internecie. Dlaczego? O tym powiemy w następnej części tekstu.

Scoring kredytowy a kredyty hipoteczny

Kredyt na zakup domu czy mieszkania niejako z definicji oznacza bardzo duże ryzyko kredytowe dla banku. Wynika to po pierwsze z wysokiej kwoty kredytu, a po drugie z bardzo długiego okresu spłaty, który przecież niejednokrotnie sięga pułapu 25 czy 30 lat.

Co jednak stąd wynika? Otóż banki stosują naprawdę zaawansowane modele oceny ryzyka kredytowego a także zarządzania ryzykiem kredytowym. Z perspektywy klienta starającego się o kredyt oznacza to, że jego osoba zostanie poddana niezwykle precyzyjnej ocenie.

O ile więc wydając np. kartę kredytową banki raczej poprzestają na pozyskaniu podstawowych informacji, o tyle już w przypadku kredytów hipotecznych na ocenę zdolności wpływa szereg innych czynników. Można tutaj wskazać na przykład nasz wiek, perspektywiczność i charakter branży w jakiej jesteśmy zatrudnieni, status zatrudnienia a nawet miejsce zamieszkania.

Co więcej, modele scoringowe w odniesieniu do kredytów hipotecznych często bardzo się różnią w zależności od poszczególnego banku. W przypadku zwykłego kredytu gotówkowego możemy więc niejako z góry oszacować naszą zdolność kredytową. W odniesieniu jednak do kredytów hipotecznych tego rodzaju symulacja przeważnie okazuje się niemożliwa lub też w najlepszym przypadku jest obarczona bardzo dużym marginesem błędu.

Dodaj komentarz