Praca w więziennictwie.

Na jaką pensję możesz liczyć zatrudniając się do pracy w służbach więziennych?

Na pierwszy rzut oka praca w służbach więziennych wydaje się być dosyć prosta. Należy po prostu pilnować osób osadzonych w zakładach karnych. Ale takie podejście do tego tematu jest bardzo płytkie i właściwie tylko połowicznie prawdziwe. Praca strażnika więziennego to nie jest zajęcie łatwe, nie każdy może się jej podjąć, wymaga ona dużej odporności psychicznej. Krótko mówiąc nie jest to praca przyjemna, a pytanie jest takie czy wypłata którą otrzymasz na koniec miesiąca wynagrodzi Ci stres, którego doświadczasz w tej pracy, a także czy te pieniądze są adekwatne do tego jaką podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych ponosisz odpowiedzialność.

Jak naprawdę wygląda praca w zakładach karnych – czyli co przeżywają strażnicy więzienni?

Jak już wspomniałem wcześniej praca w charakterze strażnika więziennego, zwanego również potocznie klawiszem do łatwych nie należy. Dzieje się tak dlatego, że ludzie Ci codziennie mają do czynienia ze specyficzną grupą społeczną, czyli osobami skazanymi za popełnienie różnego rodzaju przestępstw. Są to przestępcy czasami mniejszego kalibru jak złodzieje, osoby nie płacące alimentów, ale także w swojej pracy strażnika więziennego będziesz miał do czynienia z naprawdę groźnymi przestępcami. Skazańcy osadzeni w zakładzie karnym mają na sumieniu morderstwa, gwałty na dorosłych i małych dzieciach oraz inne ciężkie przestępstwa. Klawisze często mówią jak trudno jest im przebywać w otoczeniu tych ludzi, którzy też bardzo często nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności za popełnione czyny a w więzieniu siedzą, chociaż jak sami twierdzą są niewinni. Naprawdę trzeba dużej odporności psychicznej aby z takimi ludźmi codziennie w swojej pracy przebywać.

Z drugiej strony są w więzieniu osadzeni, którzy usiłują w tym miejscu dokonać próby samobójczej, wpadają w rozpacz, krzyczą oraz mają różne problemy natury emocjonalnej. Będąc strażnikiem więziennym musisz pilnować, aby osadzony w zakładzie karnym więzień nie zrobił samemu sobie nic złego lub też współwięźniowi

Należy jasno i wyraźnie sobie powiedzieć, osoby osadzone w więzieniu które są spokojne i opanowane to jest wielka rzadkość. Z reguły są to ludzie impulsywni, roszczeniowi, większość z nich jest po prostu niebezpieczna. Dlatego klawisz podczas swojej pracy musi być bardzo czujny, aby nie stała mu się krzywda ze strony osadzonego. Może dojść do próby pobicia Cię czy znieważenia w inny sposób, a wyzwiska różnego rodzaju to niemalże codzienność. Także nie jest to praca dla ludzi o słabych nerwach.

Zarobki w służbach więziennych.

Teoretycznie w każdym Państwie służby mundurowe powinny być bardzo dobrze wynagradzane, ponieważ są to funkcjonariusze wykonujący pracę niebezpieczną, codziennie mają do czynienia z różnego rodzaju ludźmi. Ale tak jak policjant czy strażnik miejski z różnymi dewiantami spotyka się tylko podczas interwencji, tak strażnik więzienny ma z nimi do czynienia cały czas. A więc Twoje poświęcenie, stres który przeżywasz, a także ogromna odpowiedzialność powinna być sowicie wynagradzana. Czy tak jest w rzeczywistości?

Sprawdźmy na jakie wynagrodzenie możesz licząc zatrudniając się do pracy w służbach więziennych i podejmując pracę w charakterze strażnika więziennego. Poniżej postaram się tą kwestię wyjaśnić.

Według raportu, który przygotował portal Wynagrodzenia.pl strażnik więzienny może liczyć na pensję w wysokości; a jest to oczywiście średnia wynagrodzenia, 5 090 brutto co daje nam pensję netto w wysokości około 3700 netto. Co drugi funkcjonariusz służby więziennej może liczyć na zarobki, które mieszczą się w przedziale od 3 960 do 5 800 złotych. Jest też grupa najgorzej wynagradzanych funkcjonariuszy służby więziennej, których ilość wynosi 25%, a mogą oni liczyć na zarobki w granicach poniżej 3 960 brutto. Natomiast na zarobki w wysokości powyżej 5 800 złotych brutto może liczyć 25-procentowana grupa najlepiej wynagradzanych pracowników służby więziennej.

Naturalnie na Twoją pensję ma wpływ wiele czynników, takich jak zajmowane stanowisko, staż pracy. Podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych możesz liczyć także na różnego rodzaju premie, które nie są wliczane do raportu portalu Wynagrodzenia.pl, a są one czasami dosyć spore i mogą znacznie podnieść Twoje wynagrodzenie w skali miesiąca.

Zastanówmy się na koniec czy taka praca się po prostu opłaca. Można się zastanawiać czy wynagrodzenie w wysokości 5 090 złotych brutto jest adekwatne do Twojego zakresu obowiązku, stresu i obciążeń psychicznych którym jesteś poddawany w pracy strażnika więziennego. Na tak postawione pytanie musisz już odpowiedzieć sobie sam. Odpowiedź jest zależna od Twojego podejście do pracy w służbach mundurowych. Na pewno te formacje nie są odpowiednim miejscem dla ludzi szukających tylko i wyłącznie dobrego zarobku.

Dodaj komentarz