Polacy niestety lubią się zadłużać…

Kraków – miasto królów

Z dostępnych danych statystycznych jednoznacznie wynika, że tak zwana świadomość finansowa polskiego społeczeństwa nadal znajduje się na bardzo niskim poziomie w porównaniu z stanem wiedzy na przykład społeczeństw krajów Europy Zachodniej. Jest to widoczne niestety nie tylko w takich sferach, jak oszczędzanie pieniędzy czy sposoby inwestowania kapitału, ale również w zakresie zadłużenia.

Według ostatnich danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, łączna kwota zadłużenia Polaków jest już liczona w miliardach złotych. Coraz więcej naszych Rodaków popada w zjawisko nazywane przez ekonomistów spiralą zadłużenia. Wychodzenie z tego rodzaju sytuacji należy do szczególnie trudnych, jednak istnieją efektywne i, co najważniejsze, bezpieczne sposoby, które mogą wydatnie pomóc w poradzeniu sobie z tym problemem. Jednym z takich rozwiązań według zgodnej opinii zdecydowanej większości ekonomistów oraz specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą kwestią zadłużenia są pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Jest to rozwiązanie nadal budzące nieufność polskich konsumentów. Tymczasem, w rzeczywistości skorzystanie z pożyczki pod zastaw nieruchomości to w przeważającej większości wypadków najlepsze, najskuteczniejsze i, wbrew rozpowszechnionym stereotypom, najbardziej bezpieczne rozwiązanie, które pozwala na rozpoczęcie procesu wychodzenia ze spirali długów. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej i postarajmy się rozwiać najczęściej spotykane wątpliwości, jakie się tutaj pojawiają.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości a wychodzenie ze spirali długów

Jedną z najważniejszych przeszkód w procesie skutecznego wychodzenia ze spirali długów jest wciąż rosnący koszt obsługi zadłużenia. Konsument znajduje się w coraz gorszej sytuacji ekonomicznej, przez co jego wiarygodność oraz zdolność kredytowa w opinii banku lub firmy pożyczkowej stają się coraz mniejsze. Oznacza to, że udzielenie kredytu takiej osobie jest uznawane za coraz większe ryzyko, co rzecz jasna nieodłącznie wiąże się z coraz wyższym oprocentowaniem. W ten sposób, każdy kolejny kredyt lub pożyczka niosą ze sobą coraz większe koszty w postaci odsetek, przez co roczny koszt obsługi długów rośnie nieraz nawet o kilkadziesiąt procent w przeciągu 5 lat. Właśnie z tego powodu, dobrym rozwiązaniem w tego rodzaju sytuacjach są pożyczki pod zastaw nieruchomości. Bank lub firma pożyczkowa otrzymuje bowiem mocne, pewne zabezpieczenie kredytu lub pożyczki w postaci nieruchomości. Tym samym, całkowicie zmienia się sposób szacowania zdolności kredytowej konsumenta. Oznacza to nie tylko pożyczkę lub kredyt na znacznie korzystniejszych warunkach finansowych, ale także możliwość zaciągnięcia zobowiązania na znacznie większą sumę pieniędzy.

Na dodatek, warto pamiętać, że ceny nieruchomości w Polsce systematycznie rosną, co oznacza, że za 2 lub 5 lat nasze zabezpieczenie kredytu będzie najpewniej warte o wiele więcej, niż obecnie. Oznacza to, że nawet jeżeli dojdzie do zajęcia nieruchomości, co jednak zdarza się bardzo rzadko, pozostanie nam całkiem spora kwota pieniędzy, która pozwoli na nowy finansowy start.